Fiskeriets Hus

Intro

Det kulturhistoriske museum, Fiskeriets Hus, formidler historien om livet på Holmslands Klit. I akvariet vises den lokale dyrefauna fra Nordsøen, Ringkøbing Fjord og tilstødende åer. Beliggenheden gør det let at forklare afvandingsslusens betydning for Ringkøbing Fjord og Hvide Sande.

Fiskeriets Hus er en historie om en befolkning der stod - og står - sammen om at nå et mål. Da ideen om et Fiskeriets Hus i 1988 blev fremlagt af Gert Alsted på et borgermøde i Hvide Sande Hallen, blev en gruppe af frivillige sammensat fra alle grene af handels- og foreningslivet på Klitten + et par uvildige. I alt 9 personer arbejdede stædigt i 4 år på at samle penge sammen. Projektet blev en realitet, bl.a. med hjælp fra de lokale håndværkere, der helt var med på, at der ikke måtte overskrides i budgetterne. Da man kom til åbningsdagen, havde mere en 200 personer skrevet sig for x antal frivillige arbejdstimer, hvert år i tre år. Og siden da, har mange bidraget på forskellig vis. Bl.a. med at indlevere genstande og billeder, som er samlet og arkiveret. Fiskere både fra fjord og hav har bl.a. hjulpet med levende fisk til akvariet, fisk til foder og fisk til formidling af skoleklasser. Foreningen ”Husets Venner” blev dannet på åbningsdagen den 15, april 1992, og er en støttegruppe, som udover at have årskort til Huset, også laver arrangementer som banko, fiskebuffet, julemarked og foredrag, for at samle penge ind til Fiskeriets Hus, men hjælper også med vedligehold af forskellig art. For mere end 10 år siden opstod der en foredragsgruppe ”Maritim Viden”, som over årene hver vinter har afholdt 6 – 8 spændende og informative foredrag om alt indenfor det blå Danmark.

I 1933 blev Hvide Sande redningsstation bygget. Stationen havde beddingsanlæg til en motorredningsbåd og den første var MRB 21. Den var forsynet med en benzinmotor med 58 HK. Den 9. december 1951 forliste MRB 21 under en redningsaktion for den hollandske sandpumper ” Kinhem” ud for Hvide Sande. Ulykken beskrives i en permanent udstilling i Fiskeriets Hus.

Fiskeriets Hus er bygget op omkring Andres Jensens originale havskib ”Thomas”. Havskibet blev bygget ca. 1850 af bådebygger Jens Lausten i Stadil. I ca. 50 år blev havskibet brugt til fiskeri fra åben strand. D.v.s. den er udviklet til at gå igennem brændingen og blive trukket op på stranden Havskibe blev brugt indtil slutningen af 1800-tallet. Efter Andres Jensen havde bygget sig en kutter med motor i 1910, blev havskibet brugt som slæbelægter til bl.a. at hente hø på Tipperne. I 1993 til 1997 blev en kopi af havskibet bygget. Det startede som et projekt sammen med produktions skolen, men eftersom arbejds ressourcerne var begrænsede gik de ansatte i Fiskeriets Hus ind og gjorde den færdig. I 1997 blev skibet søsat og der blev dannet et bådelaug, en arbejdsgruppe under Husets Venner. Bådelauget var bl.a. med til filmoptagelserne af TV-MidtVest´s spillefilm ”Guds Børn”. Havskibet ”Thomas” har siden søsætningen hver sommer sejlet på Ringkøbing Fjord og mange gange været i Limfjorden for at deltage i Limfjorden Rundt.