Fiskeriet

Intro

v. Erling Christensen Vesterhavn har med udløb fra Ringkøbing Fjord til Vesterhavet - "Gabet" - været en naturlig dannet havn, der helt tilbage fra 1800-tallet sammen med Esehusene har dannet rammen om fiskernes arbejde i Nymindegab.

''Esehus'' er betegnelsen for et lille hus der tidligere blev anvendt af friskerne langs den danske vestkyst. Esehuse blev normalt placeret i ly bag de yderste klitter og blev anvendt af fiskerne til opbevaring af deres udstyr. Ved esehusene blev desuden foretaget reparation af fiskegarn og sat mading på fiskekrogene. Dette arbejde blev kaldt "at ese", Esehuse eller esehytter er typisk lavet som A-huse, som i Vestjylland kaldes “knæhuse” eller “spændhuse”. Spænder betyder spær og henviser til den spærkonstruktion, der er placeret direkte oven på jorden. ''Fiskeriepoken'' for Vesterhavn og Nymindegab sluttede definitivt ved etableringen af slusen og havnen i Hvide Sande i 1930/31. ''Betonmuren'' - ca. 700 m nord for, er bygget under krigen 1940-1945.