Fiskeri på Tystrup-Bavelse Sø


Fiskerne Frede Sørensen og Anker Sørensen


Tystrup-Bavelse Sø set fra Hovgården ved Hørhaven en sensommerdag 2012

Intro

Tystrup-Bavelse Søer består af to søer og strækker sig over 8 km mellem Næstved og Sorø, kun adskilt af en lav tange med et kort løb. Fra søerne er der i årtusinder blevet drevet fiskeri.

Tystrup-Bavelse Søer består af to søer og strækker sig over 8 km mellem Næstved og Sorø, kun adskilt af en lav tange med et kort løb. Søerne fylder nordenden af en nordvest-sydøst-gående tunneldal. Den dødisprægede bund har grunde og undersøiske skrænter ned til 18-20 m. Søerne gennemstrømmes af Suså, der løber ind i Tystrup Sø i nordøst og i syd forlader Bavelse Søs østende ved Strids Mølle. Hele landskabet omkring søerne er fredet og udpeget til naturpark. Søerne er overvintringssted for mange fuglearter, heriblandt ørne.


Ferskvandsfiskeri i vandløb og søer har fundet sted i årtusinder. Herom vidner jordfund af flettede ruser, fiskekroge og lystre af ben og flint fra oldtiden. Fiskeriet i ferskvand var i gammel tid vigtigere end fiskeriet i saltvand, men i dag er der kun omkring 5 steder i Danmark tilbage med egentlig ferskvandserhvervsfiskeri. Èn af disse steder er Tystrup-Bavelse Sø. Fiskeriet blev blandt andet drevet fra den lille landsby Kællerød på nordvestsiden af Tystrup Sø. Stedet her var tidligere beboet af fiskere, der forpagtede fiskeriet af Gyldenholm og Gunderslevholm godser. Den sidste fisker i Kællerød døde i 1986. I dag sker fiskeriet udelukkende fra Strids Mølle i syd, men det er blevet stadig sværere at overleve som erhvervsfisker.

Se også tekst om fiskerne ved Kællerød, der er en lille landsby ved søernes nordvestre bred.