Fiskerhuse/Klokmosehus


Intro

Huse brugt af fjordfiskere. 100 m syd for husene lå den gamle vejkro - Klokmosehuse.

"Æ`fiskehuus" Redskabsskure for fjordfiskere. Den sidste - Jens Ulfkjær - var en skattet fortæller. Her var landingsplads og udskibning for samhandel med beboerne på Holmsland klit indtil der i 1860 kom bro over Von å, så man kunne køre nord om fjorden. I 1800 tallet var her udskibning af teglsten fra Rydbjerg teglværk. Det var muligt på grund af en rimelig vanddybde, så man med fladbundede pramme kunne sejle så langt ind, så der kunne omlastes direkte fra stivvogn, som blev kørt ud i vandet med heste. Der kan stadig findes tabte teglsten på fjordbunden. 100 m syd for fiskehusene lå smugkroen "Krass-ud", som var den sidste i rækken af smugkroer mellem Stauning og Ringkøbing. Den første var "Tænd-piff" ved Bækmunde bro, som danner skel mellem Sauning og Velling sogne. Den næste på ruten var "Stapp-om" ved Venner å, og så denne, så man tømte piben inden man ankom til staden.