Fiskere på Mossø i 1900-tallet


Fiskere på Mossø i arbejde.


Fiskere på Mossø tager en ruse ind.


Fiskere på Mossø - dagens fangst!


Fiskere ved Mossø. På landningspladsen ved Dørup er et par fiskere klar til at laste bilen til videresalg af fangsten. Fra 1950erne.

Intro

For få årtier siden kunne fiskeriet i Mossø give det daglige udkomme for flere familier. Det ændrede sig med nedgangen i ålefiskeriet fra 1970erne. I dag er der blot to fiskere tilbage i hele Søhøjlandet, som driver en form for erhvervsfiskeri på deltid.

Ved Mossø kunne en halv snes fuldtidsfiskere leve af fiskeriet omkring 1930. På den tid flyttede flere fiskere fra Vestkysten og Limfjorden til Mossø, og de bidrog med ny viden og nye metoder til at udvikle fiskeriet. Da ejeren af Fuldbro Mølle i 1930erne begyndte at opkøbe og eksportere fisk fra Mossø til Tyskland, var det med til at fremtidssikre fiskeriet i denne Jyllands største sø.

I det meste af 1900-tallet var ålen den kommercielt vigtigste fisk i Søhøjlandet. Men det ændrede sig efter 1970erne, da ålefiskeriet gradvist svandt ind. Til gengæld er sandarten blevet mere og mere vigtig for erhvervsfiskeriet. Sandarten levede tidligere i Danmark, men den uddøde for mange århundreder siden. Den blev så genindført i Gudenåsystemet omkring år 1900, og i dag er sandarten den mest værdifulde fisk i erhvervsfiskeriet i Søhøjlandet.

Endnu i begyndelsen af 1960erne levede en håndfuld familier af indtægter ved fiskeri i Mossø. Men den mulighed ophørte i takt med, at fangsterne af ål svandt ind. Samtidig gav det stigende antal fritidsfiskere mindre plads og færre fisk til erhvervsfiskerne. Den sidste fuldtids erhvervsfisker i Mossø stoppede omkring 1994.

I dag er der kun et par fiskere i Søhøjlandet, som driver erhvervsfiskeri på deltid. Den ene fisker i Mossø, mens den anden forpagter fiskeriet i søerne neden for Rye Mølle.