Firehøje og Kong Rans Høj

Intro

Firehøje og Kong Rans Høj, Randbølvej 69, 7183 Randbøl. Fire gravhøje fra bronzealderen (ca. 1800-500 fvt.)

Lidt nord for Randbøl kirke findes et ca. 3 hektar stort hedeareal, der kaldes for Firehøje. Navnet refererer til fire høje fra bronzealderen. Fra toppen er der endog god udsigt til endnu flere gravhøje.

Herudover findes en gravhøj på kirkegården, der fra gammel tid er blevet kaldt for kong Rans Høj. Ifølge flere sagn blev der i Kongsdalen i Gødding Skov udkæmpet et slag mellem to lokale konger; kong Ran og kong Amled. Sejrherren blev kong Amled og kong Ran døde på slagmarken med mange af sine mænd. Herefter blev kongen begravet i den store høj på Randbøl kirkegård, mens hans mænd blev begravet i de fire høje.