Finnehusene i Oksbøl
Intro

I Oksbøl er der et antal huse - ca. 9 - der går under betegnelsen "Finnehuse". Det er typehuse fra begyndelsen af halvtredserne. De første 2 huse blev bygget af militærnægterlejren til beboelse for militærnægterlejrens mellemledere. Husene kaldes "Finnehuse" men kommer antageligt fra Østrig.

Opførelen af Finnehusene startede, da Militærnægterlejren havde brug for to boliger til funktionærer. Lederen vidste, at der i den tidligere Flygtningelejrs depotområde fandtes et antal typehuse. Oprindelsen er lidt usikker - det forlyder, at husene blev opbevaret af Staten efter de var beslaglagt - måske efter de var forsøgt indsmuglet af en fiskerieksportør. De to første huse blev opført på vestsiden af Kirkegade. Husene vakte stor interesse i Oksbøl. Kort tid efter købte Kommunen et antal huse som blev opført som lærerboliger. Senere opførte private yderligere et antal huse. Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv ligger inde med en - fra tysk - oversat byggevejledning og regninger på opførelsen af et hus. Husene kan kendes rundt i gadebilledet på, at der i gavlen under taget er to småvinduer. Naturligvis er der i tidens løb udført om-og tilbygninger. Kik i Skolevænget!