Finlandsgade


Gård i boligkomplekset mellem Islandsgade og Finlandsgade. Omkring 1930-1935.


Finlandsgade set fra Norgesgade med Sjællandsgade på tværs.

Intro

Navngivet den 11.11.1918 som en af de 15 første gader i Øgadekvarteret, men først i 1924 påbegyndtes gadens bebyggelse.

Værnfelt, Kr. Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Aalborg byrådsforhandlinger 284/1918-19