Finderup kirketomt

Intro

Middelalderlig kirke, nedlagt i 1300-tallet. Arkæologiske udgravninger har sammen med oplysninger fra midten af 1800-tallet fastlagt kirkegårdens udstrækning til ca. 55 x 55 m. Kirkegården har været omgivet af en grøft.

Fylden herfra er anbragt indenfor, som et dige omkring den indviede jord. En stor del af tomten er tilgængelig. På tomten ligger en tilhugget og udsmykket granitsten, muligvis fra kirkens korbue, som det eneste synlige minde om selve kirken. Omtrent på det sted, hvor kirken lå, står en mindesten.

''Publiceret''