Finderup


Finderup, stenkors. I 1891 blev et stenkors opsat for at markerer stedet hvor laden har stået


Finderup, stenkors front. På dette sted i 1286 stod Finderup laden hvori Kong Erik Klipping blev myrdet

Intro

En mørk Sankt Cecilienat i november 1286 blev kong Erik Klipping myrdet i en lade i Finderup ved Viborg. 56 stiksår fik livet til at sive ud af kroppen på kongen. Ni af rigets fremmeste mænd blev dømt fredløse for mordet. De måtte forlade land og gods...

En mørk Sankt Cecilienat i november 1286 blev kong Erik Klipping myrdet i en lade i Finderup ved Viborg. 56 stiksår fik livet til at sive ud af kroppen på kongen. Ni af rigets fremmeste mænd blev dømt fredløse for mordet. De måtte forlade land og gods. Blandt dem var kongens hærfører Marsk Stig Andersen. Mordet og dommen var en del af et storpolitisk magtspil. I dag mener de fleste historikere, at der var tale om et politisk justitsmord. Et stenkors fra 1891 markerer stedet, hvor laden og senere et bodskapel har stået. ''Royalt mord for pavens domstol'' Den senere kong Erik Menved anklagede i 1296 ærkebisp Jens Grand ved den pavelige domstol. Menved var søn af kong Erik Klipping og beskyldte Grand for at bistå Klippings mordere: Menved: ”Nogle af nævnte ærkebiskops [] frænder []samlede deres forblindede skare af medskyldige, og disse mørkets sønner kastede sig vildt over Herrens salvede, kong Erik, midt om natten, tilføjede ham svære og utallige sår og myrdede ham på den grusomste måde…” Grand: ”[De havde] ikke [] tøvet med at sætte deres eget liv og gods i fare for kongen og for at opretholde hans ære, og [] på det tidspunkt, da han blev slået ihjel, var [de] så langt borte, at én af dem var tre, en anden to dagsrejser fra ham…”