Filsø Mose

Intro

Filsø Mose var i 1700-tallet en tørvegrav. I løbet af 1900-tallet blev mosen drænet og tilplantet med graner. Under stormen i 2005 væltede en del af træerne og området er efterfølgende blevet genoprettet som mose. Området hører i dag under Naturstyrelsen.

I 2006-08 er grøfterne, der har afvandet mosen, blevet tilstoppet, så vandstanden igen er blevet som oprindeligt.

Mosen har derefter indfundet sig igen med hængesæk af spaugnum og andre karateristiske moseplanter.

De op til 3 meter dybe afvandingsgrøfter ligger stadig sine steder under vandspejlet, hvilket gør det risikabelt at færdes i mosen.