Filosofgangen


Hjørnet ved Filosofgangen, Klaregade, Klosterbakken. Politibetjent.


Filosofgangen

Intro

Filosofgangen. Anlagt 1866 som sti og navngivet samme år.