Festpladsen


Festpladsen


Kioskens sokkel


Soklen ser fra Grims hytte

Intro

Festpladsen lå/ligger som en "lille" lysning i det sydøstlige hjørne af Grimstrup krat - lige op af Møllevej

Festpladsen blev skabt i præstegårdens skov af Ungdomsforeningen, som i 1933-34 ryddede et stykke skov for egetræer, buske og planter. Ved indvielsen af pladsen i 1934 blev der afholdt basar, hvortil ca. 2000 mennesker var mødt op. Siden har festpladsen været brugt til afholdelse af et utal af møder - bl.a. grundlovsmøder d. 5. juni. Lysningen ses endnu, og soklen af den lille kioskbygning ligger der stadig. I 2007 opsatte Egekratskolen en træhytte - Grims hytte - på pladsen - og lige op ad soklen