Ferritslev


Ferritslev Andelsmejeri. Billedet tilhører Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening


Ferritslev Savværk. Billedet tilhører Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening


Ferritslev gamle posthus. Billedet tilhører Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Intro

Ferritslev er nævnt første gang i 1474 i formen Færessløff. Forleddet er et personnavn af uvis oprindelse, som muligvis kommer af substantivet ’fjor’, der betyder liv. Efterleddet er ’-lev’, som formentlig betyder arvegods.