Femvejen


Krydset mellem fem veje - lokal kendt som Femvejen.

Intro

Mødet mellem fem veje i Hindsgavls plantager.

Mødet mellem vejene Galsklintvejen og Granhækken samt flere skovstier kaldes lokalt for Femvejen. Oprindeligt markerede stedet mødet mellem fire af Hindsgavls marker: Forreste Galsklinte, Yderste Galsklinte, Forreste Post Mark og Yderste Postmark. Plantagerne fulgte de gamle marker: Julieplantagen i Forreste Galsklinte, Mathildeplantage i Yderste Galsklinte samt Batteriplantagen i Yderste Post Mark. Forreste Post Mark har være dyrket mark frem til 2007. Da man byggede den første Lillebæltsbro fra 1925, udnyttede man en grusgrav ved Galsklint - der hvor i dag Galsklint Camping ligger. Vejen hertil kom delvist til at følge det gamle skel mellem Yderste Galsklinte og Yderste Post Mark. Kørevejen Granhækken, der lige præcist ikke indgår i Femvejen, kom til som beskæftigelsesarbejde under besættelsen ca. 1942-43.