Femte Maj Stenen i Sangstrup


Femte Maj Stenen i Sangstrup

Intro

Femte Maj Stenen i Sangstrup

Den 5 juli 1945 blev der under festlige former afsløret en fredssten i Sangstrup. Beboerne og en del indbudte gæster samledes ved forsamlingshuset, hvorfra man med F.D.F.´s orkester i spidsen marcherede hen til vejkrydset ud for Chr. Greves gård, hvor den smukke sten har fået sin plads. Pladsen er belagt med sten og omkranset af natursten. Gårdejer Johs. Kaysen havde taget initiativ til at få stenen rejst og fru pastor Andersen har fundet ordene til stenen, som stammer fra Valdemar Rørdam: “Danmark i tusind år”. Stenen er en smuk granitsten, og den har følgende indskrift: Stå skal vort fædrelandsom fri mænds arv5 maj 1945