Femte Maj Stenen i Revn


Femte Maj Stenen i Revn

Intro

Femte Maj Stenen i Revn

''Femte Maj Stenen i Revn'' Mindestenen er af natursten og er rejst midt i byen på en lille plads. Omkring stenen vokser en tjørnehæk, som klippes i stenens form. Petri Kruse, som har opstillet mindestenen, har i 1996 givet følgende oplysninger til Grenaa Egnsarkiv: '''"I april 1940 overtog Petri Kruse en gård i Revn. Et par år efter befrielsen tog han initiativ til at rejse en mindesten. Han stod selv for alt det praktiske med hjælp fra de unge mennesker, som var ansat på hans gård. Stenen fandt han i en grusgrav på sin mark. Den blev trukket op ved hjælp af et spil i et treben og slæbt op på en vogn, som af heste blev trukket til pladsen midt i byen. Stenen står på et stykke byjord, hvor der tidligere havde været en rampe, som blev brugt, når kreaturer og maskiner skulle læsses på vogne. Petri Kruse fik lov til at disponere over jorden mod at genopbygge rampen på sin egen mark, ligeledes ud mod vejen."''' Der blev lavet en konkurrence om inskriptionens ordlyd. Frode Bille fra Revn vandt konkurrencen med følgende: '''"I Mindet om Frihed for Land og Folk er denne Sten vort Hjertes Tolk." ''' Teksten blev påsat med messingbogstaver, som Petri Kruse selv bekostede. Senere fik han fornyet nogle af bogstaverne, som byens drenge havde pillet af. Mindestenen blev opstillet et par år efter befrielsen, men der var ingen officiel afsløring. Nogle af byens beboere samledes ved stenen, sang en fællessang og drak kaffe hos Petri Kruse. Kun en enkelt gang er der lagt en krans og holdt en højtidelighed på foranledning af Grenaa byråd (ca. 1976) Hækken omkring stenen bliver klippet af beboerne i den tilstødende have. Tidligere var der et bed med roser foran stenen. Det blev passet af en mand i Revn. Manden er sidenhen død og roserne borte. Den lille plads foran stenen benyttes nu som venteplads for buspassagerer.