Femte Maj Stenen i Hammelev


Femte Maj Stenen i Hammelev

Intro

Femte Maj Stenen i Hammelev

''Femte Maj Stenen i Hammelev'' er en natursten.Teksten Danmark, din Frihed og Æresværge vi tavse vor Ed er af Kaj Munk og står med messingbogstaver. Mindestenen står i en lille beplantning midt i byen. Afsløringen fandt sted ved en befrielsesfest den 5. maj 1946. I Grenaa Folketidende fra den 7. maj skrev man således: ''En Mindesten afsløret i Hammelev.'' Til Befrielsesfesten i Hammelev var mødt 150 Mennesker. Efter Sangen “Langt højere Bjerge” bød Formanden for Komiteen, Gdr. J. N. Kruse, Velkommen til Festen og udbragte et Leve for Kongen. Man sang “Kong Christian stod ved højen Mast”. Derefter talte Pastor V. Krarup, København, tidligere Hammelev, der sluttede med at citere et Vers af Sangen “Frihed er det bedste Guld” og afslørede en Mindesten, hvorpå var skrevet Kaj Munks Ord: Danmark, din Frihed og Ære sværger vi tavse vor Ed. Derefter sang man “I Danmark er jeg født”, og man gik saa ind i Forsamlingshuset og bænkede sig ved Kaffebordene. “Fædrene-land ved den bølgende Strand” blev sunget, og Pastor Christensen, Hammelev, udtalte: Kaj Munks Ord , som er sat paa Stenen, skal minde os om, at vi til enhver Tid skal være rede til at værge vort Land mod dem, der vil krænke det. Frihed og Ret er værd at kæmpe for. Kaj Munks ord er et Krav til os om aldrig at glemme Fædrelandet og aldrig blive et let Bytte for Fjendehaand. Dette skal Mindestenen minde os om. Saa blev “Brat af Slaget rammet” sunget, og nu vekslede Sang og Tale. Kruse udbragte et Leve for Fædrelandet, og den gode nationale Fest sluttede med en Aftensang.