Femte Maj Stenen i Fjellerup


Femte Maj Sten i Fjellerup

Intro

Mindesten for befrielsen – stenen var placeret på Kanneshøj i Fjellerup, men senere flyttet til sin nuværende plads. Stenen kunne ikke opstilles på Hegedalsbakken, efter at tyskerne havde opholdt sig der under besættelsen.

Gennem en årrække havde der været holdt møder på Hegedalsbakken, (der blev kaldt Baunen). – I 1940 under den 2. verdenskrig, beslaglagde Besættelsesmagten Hegedalsbakken. – I foråret 1945, da man skønnede at krigen og dermed besættelsen, snart ville ophøre, var man klar over, at “Baunen” ikke mere kunne bruges, – da den delvis var ødelagt af Besættelsesmagten, og ikke mere kunne bruges som det samlingssted, den gennem mange år havde været. Mejeribestyrer J. Lyndrup, Fjellerup, tog initiativet, gik til Anton Haumand og hans kone Thea, (der hed Dorthea), for at tale med dem, om at få “Kannebakken”, som den blev kaldt efter Thea Haumands far, der hed Jens Kanne Jensen. – Thea og Anton Haumand boede i huset, der nu ejes og bebos af Margrethe Spens. – De ejede “Kannebakken” der hørte til huset. – De blev enige om at de ville skænke bakken til Byen, samt vej dertil. Da det rygtedes, gav også Gdr. Valdemar Fog og hans hustru, Anna, deres mindre del af bakken, samt vej dertil mod vest, ned til gaden, der i dag hedder Kanneshøjvej. Man gik nu i gang med at få lavet en festplads, som erstatning for Baunen, hvor man kunne samles til folkelige møder, der tidligere blev holdt på Baunen. – Dette arbejde blev gjort om aftenen, og arbejdet blev udført af byens borgere, såvel yngre som ældre. – En stor sten blev fundet i gdr. Mads Rasmussens skov, der ligger i nærheden af bakken. Den blev under karetmager David Jensens ledelse, bugseret ned derfra og til bakken. For at få den op på toppen af denne, måtte man bruge noget svært tømmer og lange stænger, godt smurt i brun sæbe, for lettere at kunne glide. Det sidste stykke, op ad den stejle bakke, måtte til sidst bruges en kran eller lign, til hjælp. Der blev indhugget et vers og årstal, ligeledes en lærke på stenen. Tegningen af dette blev udført af Karen Lyndrup, datter af J. Lyndrup. På stenen, som er indhugget af karetmager David Jensen står: '''5. maj 1945. DANMARK FRIT I MORGENGRY, HJERTER HILSER DAG PAANY.''' Til festpladsen gav gdr. Peter Nielsen og hustru, “Hagenbjerggaard”, flagstangen. Skræddermester Alfred Frederiksen og hustru gav flaget. Der blev skrevet skøde og et fundats, hvori der stod at det var Anton Haumand og hustrus ønske, at der skulle være en bestyrelse for festpladsen, bestående af 3 mand: En fra INDRE MISSION, en fra DEN GRUNDTVIGSKE RETNING, (Kirkeligt Samfund), samt en kasserer, ansat ved Fjellerup Sparekasse, (Nu Bikuben). Der stod ligeledes i fundatsen, at festpladsen skulle bruges til såvel kristelige som folkelige møder, og i øvrigt til gavn og glæde for byens og egnens befolkning. Den første bestyrelse blev: Pastor J. G. Mørch, mejeribestyrer J. Lyndrup, samt sparekassebestyrer Peter John, alle bosat i Fjellerup. De første år blev der holdt grundlovsmøde d. 5. juni, og ligeledes det såkaldte “Hegedalsmøde” blev holdt en søndag i juni. Men efter nogle år, blev grundlovsmødet henlagt til præstegårdshaven – hvis vejret var dårligt, kunne man benytte kirken, Hegedalsmøderne der blev holdt på Kannebakken ophørte ligeledes. Der var en del år en trofast flok, der samledes d. 4. maj, hejste flaget, der blev sunget nogle sange af vore mange gode danske sange; men også dette ophørte I maj 2013 blev 5.maj stenen flyttet ned på David Jensens Plads.