Femø kirke


Femø kirkegård


Alter tegnet af arkitekt Torben Engelbrecht-Vindnæs og udført af Ole Borchersen, Sakskøbing. Kong David og Profeten Esajas indrammer krucifikset.


Mindetavle


Krucifiks, gipsafstøbning, 1863, gave fra en kristelig dame, hænger på skibets nordvæg


Stolestade, skønvirkestil, udført efter tegning af arkitekt-og kunsthåndværker Jens Møller-Jensen.


Orgel bygget 1884 af orgelbygger Frederik Nielsen


Korbuekrucifiks 1300, alterbord bornholmsk granit 1991


Kirken pyntet op til høstgudtjeneste


Indre set mod øst


Indre set mod vest


Indre set fra prædikestol


Femø kirke


Femø kirke i landskabet


Femø kirke


Femø kirkegård


Femø kirkegård


Kalkmalerier i korets hvælv Skt. Nicolaus


Kalkmaleri i korets hvælv dommedagsscene, lysekrone skænket 1766

Intro

Kirke fra 1500-tallet med kor, skib, våbenhus og tårn med pyramideformet spir. Dele af kirken er fra reformatorisk tid. Kirken er opført i kløvede kampesten og røde munkesten. Kirken er hvidkalket, og taget er beklædt med røde teglsten.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Fem%F8%20kirkeg%E5rd%20(771) Registrerede gravminder på Femø kirkegård]

''Altertavle'', krucifiks, ung-gotisk træskærerarbejde fra omkring 1300. Restaureret i 1924 og ophæng 1939 i forbindelse med udsmykningen af korvæggen. ''Alter'' i bornholms granit, 1991. Tegnet af Arkitekt Torben Engelbrecht-Vindnæs og udført af Ole Borchersen, Sakskøbing. Prædikestol, ung-renaissance fra omkr 1580. Stolens fem fag er smykket med gyldne akantuselementer, ranker med figenblade og figner, samt symmetriske volutter. ''Ottekantet'' himmel med stjerneloft hørte til, opbevares på Stiftmuseet i Maribo. ''Døbefont'', ung-gotisk, gotlandsk kalksten, omkr. år 1300. ''Stolestader'', skønvirkestil 1909, afstemt med farver efter prædikestol. Udført efter tegning af arkitekt Jens Møller-Jensen (1869-1948). Enkelte paneler er dog helt tilbage fra 1600-tallet. ''Lysekrone''r, mod øst fra 1766, mod vest fra 1938 (skænket af Dagmar Nielsen Grymer). ''Alterstager ''fra 1700 ''Præsterækketavle'' fra 2010 ''Orgel'' bygget 1884 af orgelbygger Frederik Nielsen. ''Kirkeskib'', tremastet skruefregat "Fr. VII" fra 1863. Bag orglet gammel altertavle fra 1836. Kristus i Getsemane Have, omgivet af tre engle. Skænket af Else Jørgensdatter, Sønderby i 1836, flyttet i 1939.

''Bag alteret:'' Kong David og Profeten Esajas, fresko 1939 af Stefan Viggo Pedersen. Vægmotivet indrammer det gotiske krucifiks fra 1300-tallet. En mandorla formes af to cirkeludsnit som hhv. symboliserer det himmelske og det jordiske. ''De fire felter i hvælvningen foran alter:'' ''forrest:'' Skt, Nicolaus, Femøs kirke værnehelgen, ses siddende på en kirkelignende tronstol under en gotisk baldakin. Skt. Nicolaus, der var græsk biskop i Myra, er iført fuld bispeornat. ''Til venstre:'' Skt. Paulus, stående på en høj foran en byport. Paulus bærer et tohåndssværd - formentlig et symbol på, at han led døden på skafottet i Rom omkring år 64 under kristenforfølgensen. ''Til højre'': Skt. Peter, gengivet med bogen over de frelste i højre hånd, og nøglen til himmeriget i den venstre hånd. Figuren er omgivet af tre fantasifulde ornamenter med stiliserede blomster -i én af disse to duefugle. ''Bagerst:'' Treenigheden, som i dag er tildækkket. Da maleriet blev afdækket i 1883 og restaureret, fandt man motivet så anstødeligt og i så ringe stand, at man besluttede at overkalke det på ny og erstatte det med et nyt blomsterornament. '' '' ''Midt i kirken i hvælvning.'' Dommedagsscene. I midten den genopstandne Kristus siddende på regnbue med fødderne på verdenskuglen. Bag ham blomsterstængel og sværd. Knælende for hans fødder ses Jomfru Maria og Johannes Døberen.