Feggeklit og Skarrehage Molerværk


Skarrehage Molerværk. Skinnerne til tipvognene fører fra molergraven ned til værket.


Molerarbejderne. Moleret blev gravet med håndkraft og lønnen var bedre, end den man fik som daglejer på gårdene.


Molergravning ændrer landskabet. Molergravene ligger som store huller i landskabet bag fabrikken.


Ovnen tømmes. Isolerende mursten af moler fremstilles i tørreovne på Skarrehage Molerværk


Bombning af Skarrehage Molerværk. Skaderne efter bombningen var begrænsede og der var heldigvis ingen, der kom til skade.


Hul i taget. Produktionen af molersten kunne fortsætte efter et par dages oprydning.


Feggeklit om vinteren. Feggeklit, som er Mors nordspids, er også formet af vestenvinden.


Feggeklit set fra øst. Istidens enorme is- og stenblokke har været med til at "folde" lagene af moler og vulkansk aske.


Her ligger Kong Fegge begravet. Hamlet dræbte Fegge som hævn. Digteren Shakespear gjorde historien om Hamlet berømt.


Troldkvinde som fyldte sit forklæde. Hun skulle bruge meget jord for at komme tørskoet over; der er 12 meter vand på det dybeste sted.


Feggeklit er fyldt med fossiler. Frost og smeltevand får klinten til at smuldre og nye lag kommer frem.

Intro

Nordmors med Hanklit, Skarrehage og Feggeklit er en del af Limfjordens molerlandskab. Ifølge sagn blev Feggeklit skabt, da troldkvinden fra Dybhav skulle besøge familie i Thy. Hun fyldte forklædet med jord, som hun ville smide i vandet for at komme tørskoet over...

Nordmors med Hanklit, Skarrehage og Feggeklit er en del af Limfjordens molerlandskab. Ifølge sagn blev Feggeklit skabt, da troldkvinden fra Dybhav skulle besøge familie i Thy. Hun fyldte forklædet med jord, som hun ville smide i vandet for at komme tørskoet over. Forklædet brast, og nu hæver klinten sig brat over Limfjorden. Sagn siger også, at Kong Fegge senere havde sin kongsgård på klinten. Fegge slog sin bror Horvendel ihjel for at gifte sig med hans kone. Dermed blev Fegge stedfar til sønnen Hamlet. Som hævn dræbte Hamlet sin fars morder, der blev begravet på klinten. ''Canadiske fly bombede molerværket'' Skarrehage Molerværk fra 1916 ligger ud til vandet. Værket har lange lagerbygninger og store ovne, hvor moleret bliver forarbejdet. Under anden verdenskrig fløj en formation af canadiske fly ind over fjorden. De var på vej hjem fra en mislykket mission mod flyvepladsen i Ålborg. De kastede den farlige last af fire lette bomber over molerværket. Heldigvis kom ingen mennesker til skade. Flyverne bombede ofte i blinde. Opgaven var svær, for landet var mørklagt. Piloterne var udstyret med upræcise kort og manglede informationer om bygninger og anlæg. Mange var sikre på, at det var slagteriet i Thisted på den anden side af fjorden, der var det virkelige mål. Bombningen skulle forhindre slagteriet i at levere kød til de tyske tropper.