Faxe Musikskole i Haslev


Haslev Folkebibliotek, Præstevænget 23


Interiør fra Haslev Folkebibliotek, der lå på hjørnet af Torvegade og Nygade før det flyttede til Jernbanegade og derfra til Præstevænget.


Interiør fra Haslev Folkebibliotek, der lå på hjørnet af Torvegade og Nygade før det flyttede til Jernbanegade og derfra til Præstevænget.


Faxe Musikskole


Faxe Musikskole

Intro

Faxe Musikskole har til huse i en bygning, der tidligere rummede Haslev Folkebibliotek. Bygningen er indviet i 1935.

Den nuværende Faxe Musikskole har en lang forhistorie. I 1966-67 oprettede Haslev Borger- og Realskole en musikskole i den gamle Haslev Kommune.
Rønnede Kommune fik en musikskole i 1988, der blev udbygget i de følgende år. Senere dannedes Østsjællands Musikskole, dækkende Faxe, Rønnede samt Stevns Kommuner. Dette samarbejde bestod indtil 1. januar 2005.
Ved kommunesammenlægningen i 2007 opstod Faxe Musikskole, som den er i dag.

I sensommeren 1999 flyttede Haslev Musikskole ind i det gamle bibliotek i Præstevænget. Og det er også stedet, hvor Faxe Musikskole holder til nu i gode lokaler.

Faxe Musikskole er et aktivt, kulturelt islæt i kommunens daglige liv.


Bygningen er fra 1935, bygget som bibliotek og var ved indvielsen landskendt som et foregangsbyggeri.
Sammen med Frederiksberg Bibliotek blev Haslev Folkebibliotek da også vist som et mønstereksempel indenfor dansk biblioteksvæsen på en stor udstilling i Paris.
Her var bibliotek indtil 1991.

I en periode benyttede Haslev Kommune den store sal som byrådssal.

I 1999 fik Haslev Musikskole til huse her.
Siden kommunesammenlægningen i 2007 har Faxe Musikskole haft administration og undervisning her.