Faxe Ladeplads station

Intro

Den fine historicistiske stationsbygning er tegnet af arkitekten Heinrich Wenck og opført i 1880. Stationen i Faxe Ladeplads er en del af Østbanen, som blev anlagt i 1879.

Frem til stavnsbåndets ophævelse i 1788 kørte fæstebønderne kalk med hest og vogn for områdets godser fra Faxe kalkbrud til ladepladsen i Hylleholt. Det var en del af hoveriet. Efter 1788 måtte kalkbrudsejerne imidlertid selv stå for transporten af kalk. Da efterspørgslen tilmed steg, var kalkbrudsejerne interesserede i at finde en mere rationel løsning på transportspørgsmålet og blev enige om at anlægge en jernbane.
Sideløbende med ideer om et baneanlæg fra Stubberup ved Faxe kalkbrud til ladepladsen i Hylleholt, blev en egentlig havn anlagt ved udskibningsstedet i 1864. Samme år anlagde landmåler og baneanlægsmand C.F. Garde for egne midler et 6,5 km. langt skinneanlæg mellem bruddet og ladepladsen. Til gengæld fik Garde eneret på transport af kalken fra de fire store kalkbrudsejere: Bregentved, Rosendal, Vemmetofte og Gavnø til en bestemt pris pr. kubikfavn.

De første år var vognene fortsat hestetrukne, men den øgede produktion og kørsel krævede imidlertid flere hestekræfter. Derfor blev der i 1866 indsat et lokomotiv og senere yderligere et.

I 1880 blev en egentlig station opført af DSB's overarkitekt arkitekten Heinrich Wenck, som byggede et imponerende antal fine stationsbygninger rundt omkring i landet, heriblandt Københavns Hovedbanegård (1904-1911).


Plum, Ole-Chr. M.; "Østbanen 1879-2004"; Special-Trykkeriet Viborg A/S; 2004.

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Arkitektur/Danmark/Heinrich_Wenck

http://www.denstoredanske.dk/Bil,_b%C3%A5d,_fly_m.m./Jernbane/Jernbaneanl%C3%A6g/K%C3%B8benhavns_Hovedbaneg%C3%A5rd?highlight=k%C3%B8benhavns%20hovedbaneg%C3%A5rd