Faxe Kommunes Rådhus


Faxe Kommunes Rådhus


Rådhuset med tilbygning


Rejsegilde på rådhuset

Intro

Rådhuset i Frederiksgade 9 blev bygget til Haslev - Freerslev Kommune midt i 1930’erne og udvidet sidst i 1960’erne. Fra 2007 har det været Faxe Kommunes rådhus.

Grunden i Frederiksgade til opførelsen af Haslev - Freerslevs rådhus blev købt i marts 1934. Allerede den 26. juni samme år var der grundstensnedlæggelse. Amtmand V. Topsøe, sognerådsformand og seminarieforstander N. H. Rasmussen samt byggeudvalgets formand, installatør H. Klifoth, lagde de tre første sten. Amtmanden takkede på amtsrådets vegne for indbydelsen og bragte en lykønskning til Haslev – Freerslev Kommune, som var Sorø Amts største kommune. Det var stærkt påkrævet at bygge nyt rådhus, da det med den omfattende lovgivning og den øgede administration var nødvendigt med større plads og bedre lokaler. Sognerådet manglede også et godt mødelokale. Derfor blev opførelsen af bygningen enstemmigt vedtaget af sognerådet den 23. marts 1934. Arkitekt Frede Halleløv tegnede det nye rådhus, og byggearbejdet blev udført af i Haslev bosiddende håndværksmestre. Den 4. september 1934 var der rejsegilde. ''Rådhuset indvies'' Indvielsen fandt sted i den pompøse mødesal den 8. marts 1935, og der deltog en stor og repræsentativ forsamling på ca. 100 personer. Heriblandt var sognerådet, tidligere sognerådsformænd, formændene for borger- handelsstands- og håndværkerforening, personalet fra kommune- og socialkontoret, menighedsråd og håndværkere. Sognerådsformand N. H. Rasmussen holdt en smuk indvielsestale, hvor han fortalte om Haslevs udvikling fra en beskeden landsby til en stor og travl stationsby. Ved indvielsen passerede Haslev en milepæl i den udvikling, der begyndte i 1870, da jernbanen kom til byen. I det nye rådhus vil det være muligt at samle byens store administrationsgrene på et sted. Han udtalte håbet om, at den almægtige Gud ville give sin velsignelse til det rådhus, der hermed var indviet. Sognerådsformanden rettede en tak til myndigheder og alle medvirkende. Arkitekt Frede Halleløv takkede for at have fået overdraget byggearbejdet, og murermester Hansen takkede på håndværkernes vegne arkitekt og byggeudvalg for et godt samarbejde. Direktør Opstrup glædede sig over den smukke bygning, som blev praktisk og godt indrettet, og han ønskede, at der i den altid måtte findes gode og dygtige mænd, som tænker på byens og kommunens trivsel, og at udviklingen måtte ske gennem fordragelighed og forståelse. Politimester Ritzau savnede en parkeringsplads, hvilket byen havde gjort i mange år, for en sådan er vigtigere end en blomsterhave. Landsretssagfører Opstrup talte på byens forretningers vegne og udtrykte: ”Vi er vel de nærmeste til at overbringe byens lykønskning.” Han håbede, at de bestemmelser, der skal tages må blive til gavn og præget af det rette fremtidssyn. Der blev budt på vin, kransekage og cigarer.

I 1966 blev Bråby, Øde Førslev og Terslev Kommuner sammenlagt med Haslev- Freerslev Kommune til Haslev Kommune, og fire år senere kom Teestrup Kommune med. Dette medførte, at Haslev Rådhus blev for lille til den meget forøgede administration, og en ny tilbygning blev indviet i 1969. I 2007 blev Haslev Rådhus den nye Faxe Kommunes rådhus.