Faxe Kommunes Arkiver


Faxe Kommunes Arkiver, Drosselvej 1 i Rønnede


Bygningen, der huser Faxe Kommunes Arkiver var oprindeligt bygget som rådhus. Et lyn slog ned i Rønnede Rådhus i 1977. Her ses slukningsarbejdet ved branden, hvor en fløj af huset udbrændte totalt.


Faxe Kommunes Arkiver gemmer kilder til gode historier


Faxe Kommunes Arkiver


Et kig i magasinet hos Faxe Kommunes Arkiver


Faxe Kommunes Arkiver

Intro

Faxe Kommunes Arkiver - gemmer kilder til gode historier Læsesalen er åben mandag kl. 10-15 Faxe Kommunes Arkiver er offentligt arkiv for Faxe Kommune og er et enhedsarkiv, der består af kommunearkiv og Lokalhistorisk Arkiv.

2017 Faxe Kommunes Arkiver overtager hele bygningen på Drosselvej og fjernmagasiner andre steder nedlægges. Flere af husets rum får nye eller andre funktioner. Der indrettes flere magasiner, og administration og læsesal flyttes til til bedre egnede lokaler. 2015 18. september blev arkivets 50 års jubilæum fejret. Kommunaldirektør Thomas Eriksen holdt jubilæumstale og viceborgmester Dorte Nybjerg, der også er formand for Erhvervs- og Kulturudvalget, åbnede jubilæumsudstillingen TID KRYDSER RUM 2012 3. februar åbner udvalgsformand Martin Hillerup officielt Faxe Kommunes Arkiver ved en reception. 2011 Lokalhistorisk Arkiv er sammen med kommunearkivet blevet til Faxe Kommunes Arkiver. Enheden har fælles vedtægter og modtager arkivalier fra både Faxe Kommunes administration og fra private. Den nye arkivinstitution flytter med administration, magasiner og læsesal til Drosselvej 1 i Rønnede. 2008 Fusion: Faxe Kommunes Lokalhistoriske Arkiv bliver etableret som kommunalt lokalhistorisk arkiv med ekspedition fra læsesal i Haslev og Faxe. Det kan lade sig gøre, fordi Haslev Lokalhistoriske Arkiv bliver udskilt fra Haslev Museum, og Fakse Rønnede Lokalhistoriske Arkiv, der hidtil har været en selvejende institution, bliver kommunalt. De to arkiver fusionerer til én ny arkivinstitution, der har hele den nye kommune som dækningsområde. 2007 Fakse Rønnede Lokalhistoriske Arkiv overtager yderligere rum på Rådhusvej 2, så arkivet nu kan tilbyde brugerne en velindrettet læsesal, med plads og mulighed for arbejdsro i behørig afstand af arkivets øvrige aktiviteter. Haslev Lokalhistoriske Arkiv må afgive plads til fordel for Borgerservice. Indgang til arkivet flytter fra Jernbanegade til Rådhusstien. 2004 Fakse Rønnede Lokalhistoriske Arkiv flytter til Rådhusvej 2 i Faxe, hvor arkivet kan indrette sig i større lokaler. 2000 Haslev Lokalhistoriske Arkiv slås sammen med Haslev Museum og får fælles leder. Der er tale om en organisatorisk ændring. Arkivet forbliver i Jernbanegade. 1991 Haslev Lokalhistoriske Arkiv flytter under tag med Haslev Folkebibliotek i en ny bygning i Jernbanegade 62 i Haslev. Arkivets lokaler er rummelige og bygget til formålet. Der er plads til både magasin, administration, diverse arkivrum og publikumsfaciliteter. 1987 Fakse Herreds Lokalhistoriske Arkiv skifter navn til Fakse Rønnede Lokalhistoriske Arkiv. Navneændringen er mere tidssvarende og passer med, at arkivets dækningsområde er de 14 sogne, der udgør Fakse og Rønnede Kommuner. 1975 Fakse Herreds Lokalhistoriske Arkiv flytter fra Vemmetofte Kloster til lokaler under biblioteket Rådhusvej 4 i Faxe. 1973 11. maj slår Haslev Lokalhistoriske Arkiv dørene op for publikum i lokaler på Haslev Borger- og Realskole. Arkivet er drevet af Haslev Kommune, der ansætter arkivets leder. Haslev Lokalhistoriske Arkivs dækningsområde er de 6 sogne, der udgør Haslev Kommune. 1971 Mængden af arkivalier stiger støt, og det er nødvendigt at finde nye lokaler. Fakse Herreds Lokalhistoriske Arkiv flytter til Vemmetofte Kloster i et lånt lokale i kælderen under klosterforvalterens bolig. 1965 Fakse Herreds Lokalhistoriske Arkiv bliver stiftet på initiativ af Museums- og Kunstforeningens museumsudvalg. Arkivet flytter sammen med Hylleholt Folkebogssamling ind på 1. sal på Hylleholt Folke- og Realskole, der lå ved kirken i Faxe Ladeplads. Efter få år er der så mange arkivalier, at arkivet får sit eget skab med særskilt hængelås i et af skolens klasseværelser.

''Rådhuset, der brændte'' På Drosselvej 1 i Rønnede er den gule murstensbygning med det flade tag oprindelig opført som Rønnede Rådhus. Rådhuset blev indviet i 1970, men i 1977 slog lynet ned og den ene husfløj udbrændte totalt. Rådhusfunktionen blev midlertidigt flyttet og huset blev sat istand, men den brændte fløj blev ikke genopført. ''Bibliotek og dagplejehus'' Den kommunale administration rykkede i stedet til et større og nyopført rådhus på Industrivej og det tidligere rådhus blev i stedet indrettet til bibliotek i den ene halvdel af den resterende bygning. I den anden halvdel har der været lejet ud til forskellige interessenter indtil Faxe Kommune igen fik behov for lokalerne og indrettede gæstehus for områdets dagplejere. ''Arkiv'' Biblioteket lukkede i 2011. Faxe Kommunes Arkiver flyttede ind i bibliotekets lokaler og åbnede for publikum i 2012. Siden 2017 har arkivet haft rådighed over hele bygningen.

''Sendt til publicering'' Jeg har kun opdateret åbningstid - ved lejlighed bør vi nok opdatere resten også. Men kan publiceres indtil da. :) Marianne

''Publiceret''