Faxe Bryggeri

Intro

Faxe Bryggeri blev grundlagt i 1901 af ægteparret Nicoline og Conrad Nielsen. Bryggeriet er blandt andet kendt for sin sodavand "Faxe kondi" og den buttede, brune ølflaske med "Faxe fad". Faxe Bryggeri blev i 1989 en del af Bryggerigruppen, nu Royal Unibrew.

I 1901 grundlagde Nicoline Nielsen sammen med sin mand, Conrad Nielsen, Faxe Bryggeri. Nicoline Nielsen, født 1879, var datter af ølforhandler Rasmus Nielsen, eller Ølrasmus, som fra 1879 forhandlede produkter fra Antonibryggeriet i Præstø. Før grundlæggelsen af Faxe Bryggeri, havde der været et par små bryggerier i hh. Ebbeskov og Tystrup samt et tapperi på Faxe Mark.

I de første år var produktionen beskeden og omfattede udelukkende det mørke hvidtøl, som solgtes i Faxe og den nærmeste omegn. De store godser i nærheden modtog også hvidtøl fra Faxe Bryggeri. Det blev leveret i hestevogn på store træfade.

Faxe Bryggeri skiftede navn til Faxe Dampbryggeri og voksede sig jævnt og roligt større. Efter Conrad Nielsens død i 1914 ville Nicoline føre bryggeriet videre.

I 1925 skete den første, store udvidelse af produktionen. Man besluttede at supplere produktionen af hvidtøl med fremstillingen af mineralvand. Det blev en succes. Kendskabet til mineralvandet fra Faxe bredte sig, og man kunne efterhånden få produktet på hele Sjælland, i København, på Lolland, Falster, Bornholm og Samsø.

I trediverne måtte man se sig om efter mere vand til den stigende produktion. Man borede 80 meter ned i koralkalken under Faxe og fandt rigtig godt vand til fremstilling af både mineralvand og øl. Vandet blev fundet under en geologisk, videnskabelig boring betalt af Carlsberg-fonden. Siden blev mineralvandet solgt under navnet ”Koralvand”.

Da Nicoline optog tre af sine sønner i bryggeriet, blev Faxe Dampbryggeri til I/S Faxe Bryggeri-, Malt- og Mineralvandsfabrik. Hverken Nicoline eller hendes sønner var uddannede indenfor faget, men havde alligevel stor fremgang.

I 1937 udvidede man igen, denne gang med et meget moderne og nyt produktionsanlæg til Bayersk øl. Efter krigen gik man i gang med eksport af øl til Østen og Afrika. Lokalt bidrog de efterhånden mange brudarbejdere fra Faxe Kalkbrud med deres del af ølomsætningen.

Nicoline døde i 1951 og de tre sønner overtog virksomheden. Fem år senere døde de dog med ganske få års mellemrum. Ny leder af foretagendet blev Nicolines barnebarn, den ganske unge Bent Bryde Nielsen. Bent blev i en alder af bare 23 år udnævnt til administrerende direktør i 1960.

Virksomheden forsatte sin vækst med løbende produktionsudvidelser og introduktion af nye produkter. Også PR-fremmende initiativer, som den landsdækkende KORALklub for børn med klubblad og aktiviteter, blev søsat.

I 1989 blev Faxe Bryggeri en del af Bryggerigruppen A/S, som i 2005 skiftede navn til Royal Unibrew A/S.


http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=29

”Østsjælland- et gammelt folk i fortid og nutid”; hæfte 16; s. 601-603; Faxe-Bugtens Bogtrykkeri, Faxe.