Favrskov


Favrskovs elegante hovedbygning blev opført i 1750 af Christian Friis. Bygningens vinduer er dekoreret med brudte indfatninger og husets hjørner indrammes af refendfugede pilastre.

Intro

Herregården Favrskov har en lang historie som går helt tilbage til 1277, hvor gården tilhørte domkapitlet i Aarhus. Fra 1736 og frem til 1920 indgik Favrskov som en del af grevskabet Frijsenborg. I nyere tid har herregården blandt andet fungeret som institution for unge drenge.

''Historien om Favrskov'' Vi kender Favrskov tilbage fra 1277, hvor gården for første gang nævnes som en del af Aarhus domkapitel. Favrskov forblev i kirkens eje frem til Reformationen (1536), hvorefter den tilfaldt kronen. I 1585 blev Favrskov overdraget til Jørgen Friis, og efter at han med noget besvær havde udredt sine ejerrettigheder, oprettede han i 1587 Farvskov som hovedgård. Hermed fik den status herregård. To generationer senere tilfaldt gården den mægtige adelsmand Mogens Friis, som i 1672 oprettede grevskabet Frijsenborg. Favrskov blev dog først lagt under grevskabet i 1736. I den efterfølgende tid frem til 1920, var Favrskovs en avlsgård under Frijsenborg. I forbindelse med lensafløsningen af 1919 blev herregårdens gods frasolgt grevskabet og udstykket til mindre husmandsbrug. Forstander N. Chr. Bjerg købte i 1941 Favrskov og omdannede for en kort periode herregården til et drengehjem. Der blev i denne forbindelse foretaget ombygning og renovering af hovedbygningens indre. ''Markante ejere'' 1277-1536: Aarhus domkapitel 1536-1547: Kronen 1585-1632: Jørgen Friis 1651-1672: Mogens Friis 1736-1920: Grevskabet Frijsenborg Læs mere om Favrskov på [https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/favrskov danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den nuværende hovedbygning er opført i 1750 af Christian Friis og fremstår som et karakteristisk eksempel på tidens barokstil. Bygningen er muret i gule flensborgsten og står i én etage med høje kældre. Bygningen har et fremtrådende midterparti på tre fag og er behængt med rødt tegltag. Bygmesteren bag dette byggeri er formentligt Claus Stallknect eller N. H. Rieman. Hovedbygningen er renoveret flere gange i henholdsvis 1815, 1860 og 1941. Den høje og hvælvede kælder stammer fra Favrskovs tidligere hovedbygning og kan formentlig føres tilbage til Jørgen Friis, der i 1587 oprettede Favrskov som hovedgård. ''Omgivelser'' Nord for hovedbygningen findes endnu elementer af parkanlægget fra midten af 1700-tallet, som er prydet af monumentale lindealléer. En tidligere avlsgård af anseelig størrelse, som blev opført af Christian Friis i 1736, blev nedrevet i 1920. På modstående side af Faurskovvej findes i dag et ridecenter. ''Bygninger og gods'' 1587: Favrskov oprettet som hovedgård 1736: Favrskov indlemmet i grevskabet Frijsenborg 1736: Avlsgård opført 1750: Hovedbygning opført 1920: Grevskabet Frijsenborg opløst. Favrskovs jorder udstykket. Avlsgård nedrevet

''Fakta'' Adresse: Faurskovvej 22, 8370 Hadsten Kommune: Favrskov Tidligere: Aarhus Amt, Sabro Herred, Lyngå Sogn Ejer i 2017: Helge Kragelund Funktion 2017: Bolig Størrelse 2017: Ager 7 ha, skov 5 ha og park/have 4 ha Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Fredet

''English'' The manor Favrskov has a long history dating back to 1277, when the farm belonged to the cathedral chapter in Aarhus. The stately main building in yellow Flensborg stone is a characteristic example of 18th century baroque style. Until the annulment of the fief system in 1919 Favrskov was incorporated as part of the vast county Frijsenborg. In recent years it has been used as an institution for young boys.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''