Favrby (Løgumkloster)

Intro

Favrby er en gammel slægtsgård syd for Løgumkloster.

Gården Favrby (Fauerby) er en gammel slægtsgård, hvor den tysksindede slægt Marquardsen kan skrives helt tilbage til 1546, og nu bor 9. generation af slægten på gården. Slægten var først fæstere, men blev fra 1632 ejere af gården. I 1877 opkøbtes også en nabogård og begge gårde blev lagt sammen til en gård. Favrbys jorder var tidligere i vid udstrækning hedejord og jord af ringe kvalitet og har igennem en årrække gennemgået jordforbedringsarbejder.

Gårdens nuværende stuehus er fra 1907 og avlsbygningerne er fra 1954-83. I 1991 var der 224 ha. jord til gården, hvoraf 10 ha. var skov, eng og mose.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. I B