Faunapassagen ved havnen i Silkeborg


Havnen og faunapassanen i Silkeborg


Højvande i faunapassagen


Stor skallesluger i faunapassagen

Intro

Hvordan får man fisk og andre levende organismer til sikkert at passere en høj vandopstemning midt i Silkeborg by? Det var udfordringen da men i år 2000 nedlagde Papirfabrikken i Silkeborg og ville give Gudenåens vand tilbage til naturen.

Står man på Langebro ved havnen i Silkeborg og kigger ned i Gudenåen der hvor vandet forlader havnebassinet, får man mulighed for at se, hvor meget vand der hele tiden strømmer gennem åen netop på dette sted. Mellem 15 og 20 m3 pr. sekund!
Frem til år 2000 var vandet opstemmet i Gudenåen på dette sted. Man ved ikke hvor gammel opstemningen er.
I mange år blev det opstemmede vand brugt til at drive en melmølle, men i 1847 blev møllen opkøbt af papirfabrikant Michael Drewsen, som byggede den papirfabrik som bestod frem til år 2000.
Efter papirfabrikken blev nedlangt, fik man mulighed for at slippe vandet løs gennem et kunstigt stryg, og på den måde løse problemet med at skabe fri passage for åens fisk og anden fauna.
Løsningen blev en hurtigstrømmende faunapassage med et hovedløb og nogle mere stille områder hvor bl.a. vandrerfisk kan søge ly på vejen op af passagen. Stryget er opbygget af større og mindre sten, som leder vandet ned af den tidligere opstemning.
Det har heldigvis vist sig, at alt fra fisk til oddere flittigt benytter sig af den frie passage midt i Silkeborg. Om vinteren ser man desuden mange dykænder, skarve og skalleslugere søge føde i faunapassanen.
I den ene side af passagen har man bibeholdt muligheden for at den stille kanosejler kan blive sluset op og ned gennem Kammerslusen.