Fattighuset i AgedrupIntro

Fattighuset i Agedrup.

Agedrup Hospital
I 1861 kaldes fattighuset i Agedrup for Agedrup Hospital. Der bor nu 10 personer i det lille hus. Tre enker, tre enkemænd og Anders Hansen med familie. Anne Bødkers er midlertidig flyttet ud. Oven i alle disse personer skulle der altid være akut plads til en ung gravid pige, der ikke ved, hvor hun skal være. Det er jordemoderen fru Andresen, der har anbringelsesretten. Ofte blev det lille nyfødte barn i fattighuset hos en af de gamle koner, så moderen kunne komme ud at tjene. Fattighuset udvides I jan.1863 var der i Agedrup møde om udvidelse af fattighuset med 6 alen. Der er ingen problemer med selve byggeriet, men der bliver for lidt plads til bonden Per Hansen fra Annexgården, når han skal ud på Agedrupvejen, så man må udvide vejen med ”et sveje” i fattighusets kålgård på den anden side af vejen. Sønnen fra Annexgården, Per Hansen den yngre, lover oveni at borttage nogle store træer, der står i vejen mod at få brændet og gavntræet deraf.

Der vælges nu fattigforstandere, som skal sørge for tegninger, overslag og byggeri. Det er fra Agedrup Hans Rasmussen, fra Bullerup Peder Clemmensen og Frands Larsen og fra V. Kærby Morten Jensen. Sammen med de fattiges talsmand, Anne Bødkers, laver fattigforstanderne en plan over, hvordan husets beboere skal bo under byggeriet. Sygdom og ulykke Ingen er herre over sygdom og ulykke. Ofte var der mange munde at mætte i de små indsidder- og håndværkerhjem. En arbejdsulykke, en alvorlig sygdom kunne på kort tid bringe en familie ud i bundløs fattigdom. Da Agedrup Sogn generelt var et fattigt sogn, var der en udbredt medfølelse med disse fattiglemmer, sognets absolutte underste klasse. Nu starter udbygningen af fattighuset, men den 30. jan. foreligger der en protest fra branddirektør Nielsen mod byggeriet. Fattigforstanderne beslutter at overhøre denne. Branddirektøren er jo en magtfuld mand, så det næste brev kommer ikke fra ham, men fra Stiftsamtet, der den 11. febr. udbeder sig nye oplysninger om byggeriet. Et flertal på tre af fattigforstanderne beslutter sig for at fortsætte. Den 19. marts mødes i Agedrup fattigforstanderne og branddirektør Nielsen samt to delegerede fra Amtsrådet. De bliver enige om, at byggeriet sådan set var sat i gang uden rigtig tilladelse. Amtets repræsentanter siger, at de hellere havde set en hel ny bygning, men da sket jo er sket, må alle være tilfreds med resultatet.

De fattige flyttes til Kølstrup Den 1. jan. 1867 flytter fire gamle enker fra Agedrup Fattighus til deres nye hjem på ”Edelsæde” i Kølstrup. Fattighuset skal sælges til højstbydende. Sogneforstander Rasmus Jensen i Agedrup bød 230 Rdl. for huset. For denne sum blev det ham overladt. 10 år senere starter en smedje for Agedrup by i Forbindelse med huset. I 1880’erne boede der i en del af huset en kone, man kaldte ”Stine Sko’l kun”, Hun lærte de små at læse før de senere kom i Vester Kærby skole. Huset var da en slags forskole.