Fattighuset i Aastrup


Fattighuset i Aastrup ligger lige over for kirken

Intro

Fattighuset i Aastrup sogn blev i 1827 opført på det sted, hvor den gamle degnebolig havde ligget. Huset var 17 fag langt og 15 alen bredt. Der var 3 køkkener med brolægning til de 6 familier, der skulle kunne bo der.

I fattighusets reglement fra 1843 fremgår det, at der skal ansættes en opsynsmand, som kan være en af beboerne. Opsynsmanden skulle bl.a. have tilsyn med husets inventar og påse, at der var orden og renlighed over alt. Han skal hver aften påse, at reglerne for omgang med ild og lys er overholdt, og samtidig skal han se efter ”om noget fattiglem i en eller flere nætter ikke har været til stede i sit bestemte værelse”. Han skal omgås de fattige med blidhed og venlighed, han må hverken skælde ud eller slå noget fattiglem, derimod skal han straks anmelde det, hvis nogen ikke retter sig efter reglementet.

Der hørte en have til fattighuset. Haven blev fordelt mellem fattiglemmerne, som skulle dyrke den på en passende og gavnlig måde. Hvis nogen af fattiglemmerne på grund af alder og svagelighed ikke selv var i stand til at dyrke deres havelod, skulle den dyrkes af de andre lemmer under opsynsmandens tilsyn.

Kvindelige fattiglemmer var forpligtet til at modtage et barn, som stod under fattigvæsenets forsørgelse, til pleje og pasning i fattighuset og dermed få den understøttelse, der var bestemt til barnets forplejning.

I 1848 var der fare for en koleraepidemi, og i Aastrup besluttede man at stille fattighuset til rådighed for kolerapatienter, hvis det blev nødvendigt. Det var yderst velegnet, da det lå i udkanten af byen, midt i sognet og ”bekvemt nær kirkegården med hensyn til eksporten af liig.”

Da alderdomshjemmet blev opført i 1936, blev fattighuset nedlagt og solgt til privatbolig.