Fattighus fra Greve, Sjælland (nr. 64)

Intro

Greve Hospital er fra 1710 og blev bygget til fattige, invalide og gamle, som ikke kunne forsørge sig selv. Frem til 1970erne, hvor museet overtog bygningen, blev huset brugt til forskellige tiders forsorg. De 7 lejligheder viser forskellige tider.

Greve Hospital blev oprettet i 1710 som en stiftelse af godsejerparret på Gjeddesdal. Af renterne på de 3500 rigsdaler skulle der opføres og drives et hus for sognets fattige og invalide, som ikke havde mulighed for at forsørge sig selv. Præsten skulle administrere husets og dets drift. Huset var delt i 7 lejligheder, som ”værdigt trængende” fik tildelt: invalide, syge, gamle eller enlige mødre. Beboerne har suppleret med en smule dagleje, husflid eller almisser. Den sidste, lidt større lejlighed, var indrettet til læseren. Han var husets daglige opsynsmand, og havde ansvaret for at samle beboerne til andagt og opretholde god ro og orden. Selve huset er bygget af svært egetømmer, og i 1710 har det været et flot og solidt byggeri. Lejlighederne var efter datidens standarder af en ikke ringe størrelse, og lige så gode som mange bondestuer på egnen. I løbet af 1800-tallet kom der mere pres på fattighuset, og i de små lejligheder med to rum kunne der godt bo flere familier på en gang. I 1900-tallet blev huset brugt som husvildebolig og ældreboliger. Beboerne var gamle og enlige, typisk udslidte landarbejdere eller enker. I løbet af 1800-årene fik lejlighederne trægulve, og der blev indkøbt et antal brændekomfurer som afløsere for de åbne skorstensildsteder. Dem blev beboerne ved med at bruge til husets lukning omkring 1975. I 1936 kom der en udendørs vandhane og i 1940erne kom der elektricitet i huset.