Fattiggården i Sdr. Bjert


Højvang, der fungerede som fattiggård i Sdr. Bjert fra 1867 og helt frem til 1941.


Højvang, Stenderupvej 103, Sdr. Bjert, anvendes i dag som privatbolig.

Intro

Højvang på Stenderupvej 103 i Sdr. Bjert fungerede fra 1867 og helt frem til 1941 som landsbykommunens fattiggård. Fra år 1900 delvis også som kommunens aldersdomshjem.

Sognerådet i Sdr. Bjert får i 1867 af Vejle Amt tilladelse til at opføre en såkaldt ”fattig arbejdsanstalt” på Agtrup Mark, ved vejen mod Sdr. Stenderup. Stedet fungerer som fattiggård helt frem til 1941. Men år 1900 er antallet af fattige reduceret så meget, at sognerådet beslutter at lade den sydlige del af bygningen indrette til alderdomshjem. Under en difteritis-epidemi i Agtrup i 1894 må en række borgere søge ophold på fattiggården, medens deres hjem desinficeres. For dette ophold kræver kommunen en betaling på 1 krone pr. dag for voksne og 25 øre pr. barn. Da sognerådet i 1941 beslutter at bygge et nyt alderdomshjem på Vesterløkke i Bjert, bliver fattiggården, som benævnes ”Højvang”, solgt til frøhandler Chr. Kehlet i Agtrup. Prisen var 57.000 kr. I en lang årrække blev avlsbygningerne på Højvang herefter brugt som korntørreri. Ejendommen anvendes i dag som privat bolig, og jorden er solgt fra.