Fattiggården i Raunsø


Fattiggården i Raunsø

Intro

I 1860 flyttede præsten fra præstegården i Vester Nykirke sogn, som nu var blevet en anneks til Grimstrup sogn

Fire sogne - Grimstrup - Vester Nykirke, Bryndum, Årre og Vester Nebel - besluttede derfor at købe præstegården og indrette den til fattiggård. Sognepræsten blev formand for bestyrelsen, som ansatte en bestyrer til den daglige drift. I perioden fra 1862 til 1914 var der 5 bestyrerpar. I 1914 blev Johannes Jørgensen ansat som bestyrer sammen med hustruen Margrethe. I 1938 købte han fattiggården for 74.000 kr. Enkelte fattiglemmer blev boende hos ham. I 1983 flyttede den sidste fattiggårdsbeboer fra den gamle præstegård.

Udover børnene fra bestyrerens egen familie var der også fattiglemmernes børn. Reglerne var, at disse børn skulle lyde bestyreren som deres plejeforældre, og deres rigtige forældre måtte ikke blande sig. Børnene blev undervist af en vinterlærer, men i de år, der var for få børn, blev de sendt i skole i Vong eller Grimstrup. Fattiglemmerne arbejdede i det omfang, de kunne. Nogle hjalp til ved landbruget, andre gravede tørv i tørvemosen

En fattiggård var en stor opgave for de implicerede, især da et af formålene var, at fattigforsorgen skulle gøres billig. Beboerne skulle bidrage til gårdens økonomi. Børn og voksne blev udlejet til de omkringboende bønder. Var de uregerlige, kunne prisen forhandles ned. Raunsø Fattiggård var et stort foretagende. Der blev gravet mergel, gravet klyne og opdyrket hede. Af indendørs sysler nævnes bl.a. kartning af uld.

Spisereglementet for Fattig- og Arbejdsanstalten i Raunsø 1862: Fattiglemmerne fik mad tre gange dagligt: morgen, middag og aften. Kun middagsmaden varierede. Morgen- og aftensmaden var altid den samme. Morgen: Mælkegrød eller mælkebrød med smørrebrød eller fedtbrød eller måske kaffe med smørrebrød. Middag: Søndag: Fersk suppe eller bygsuppe eller risgrød, fersk kød eller måske fisk eller flæsk. Mandag: Byggryns- eller boghvederød, pandekager eller tør fisk. Tirsdag: Vælling eller mælkegrød eller ølgrød. Onsdag: Kål eller ærter eller salt-suppe. Sul. Torsdag: Som mandag eller opplukket kød. Fredag: Som onsdag. Lørdag: Vælling eller øllebrød, kartofler eller tør fisk. Aften: Grød.

Jes Autrup: "Landsby og svend på valsen" Drivvejen/North Sea Trail