Fattiggården i Rønnebæk


Udsnit af forhandlingsprotokollen fra 1913 for fattiggården i Rønnebæk.

Intro

På Kirkevej 9 i Rønnebæk ligger en tidligere fattiggård. Senere blev stedet omdannet til alderdomshjem. I dag tilhører bygningerne en selvejende institution.


I 1913 blev Rønnebæk – Holme - Olstrup Sognekommune delt i to. Det betød, at fattiggården i Rønnebæk, der hidtil havde tilhørt både Rønnebæk og Holme – Olstrup, nu kun blev drevet af Rønnebæk Kommune.Til fattiggården hørte både jordbrug og husdyrhold. Af fattiggårdens protokol fremgår det, at især grise og fedekalve blev solgt til blandt andet Næstved Slagteri.

Selvom fattiggården blev omdannet til alderdomshjem i 1920erne, så fortsatte salget af dyr til slagtning på samme vis som tidligere. Salget kan via protokollen spores til 1940erne.