Farup Kirkeby, Kærbøl og Nørre Farup


Farup kirkeby tæt ved kirken.


Kærbøl.


Nørre Farup ligger helt ude på kanten af geesten.

Intro

Som en randbebyggelse på kanten af Ribemarsken ligger de tre tætliggende landsbyer Farup Kirkeby, Kærbøl og Nørre Farup.


Geesten er det tørre land, som grænser op til den lavere liggende marsk og dermed skaber en naturlig højning at bo på. Geesten er samme landskabstype som bakkeøerne, nemlig områder, der ikke blev skyllet væk af smeltevandet på dets vej mod vest fra isbræen på den jyske østkyst.
Geesten når enkelte steder helt ud til Vadehavet unden mellemliggende marsk, bl.a. ved Emmerlev Klev vest for Højer, hvor Det fremskudte Dige begynder.

Geestranden er grænsen mellem marsk og geest. Her ligger gårde og landsbyer som en perlerække ned mod marskens rigdomme.

Begrebet geest anvendes i hele det danske vadehavsområde fra Varde ådal i nord til grænsen ved Tønder i syd.
Vadehavsøerne Fanø, Rømø, Sild, Amrum og Før er geest-øer og altså rester af landskabet før sidste istid.


Farup Kirkeby, Kærbøl og Nørre Farup er tre tætliggende og næsten sammenhængende landsbyer på geestranden, hvor Nørre Farup ligger syd for Farup Kirkeby. Vejforløbet og enkelte gårde er bevaret i landsbyerne. I Farup Kirkeby og Kærbøl findes stadig enkelte ubebyggede tofter
med udsigt mod marsklandskabet trods meget nybyggeri gennem de senere år. I Farup Kirkeby ligger Farup Kirke, en af Ribe-egnens bedst bevarede og fineste tufstenskirker med de for gruppen karakteristiske facadeblændinger. Lige syd for kirkegården ligger den tidligere kro, der en overgang senere blev til missionshus. I Farup Kirkeby ligger desuden fabrikken Logitrans (nu løftegrej, tidligere landbrugsmaskiner). Den mindre landsby Nørre Farup har bevaret tydelig karakter af forteby, klart afgrænset mod det omgivende landskab.
Rige arkæologiske levn af landsbyer fra jernalder, over middelalder til renæssancen flere steder i området.

Litteratur
Trap Danmark, 5. udg. Ribe Amt.
Danmarks Kirker, Ribe Amt s. 3261-3310.
Stig Jensen: Marsk, land og bebyggelse. Ribeegnen gennem 10.000 år, bd. 1-2, 1998.