Farum Midtpunkt


Farum Midtpunkt. Farum Midtpunkt er opført af Fællestegnstuen for Københavns Almennyttige Boligselskab

Intro

Farum Midtpunkt er opført af Fællestegnestuen for Københavns Almennyttige Boligselskab i 1970-74. Boligbebyggelsen følger "tæt-lav princippet", der her har fået en meget utraditionel udformning, 24 blokke af treetages terrassehuse samt tre blokke med en lang række fællesfaciliteter...

Farum Midtpunkt er opført af Fællestegnestuen for Københavns Almennyttige Boligselskab i 1970-74. Boligbebyggelsen følger "tæt-lav princippet", der her har fået en meget utraditionel udformning, 24 blokke af treetages terrassehuse samt tre blokke med en lang række fællesfaciliteter. I alt rummer Farum Midtpunkt 1600 boliger. Udefra er terrassehusene kendetegnet ved deres aftrappede facader, der giver plads til en stor terrasse til hver bolig. Husene er bygget i betonelementer, der er beklædt med rustfarvede Cor-ten stålplader, og tagene er græsklædte. ''Sociale bygninger'' I Farum Midtpunkt stræbte Fællestegnestuen efter at give tidens nye, store boligbebyggelser en høj arkitektonisk kvalitet og gode rammer for beboernes sociale liv. En af hovedpointerne i "tæt-lav byggeriet" er netop at understøtte fællesskabsfølelsen, og det er, hvad Farum Midtpunkt går ud på. Alle husene har et indre gangstrøg, der giver adgang til lejlighederne. Gangstrøget har små pladser, som er tilstrækkeligt store til at fungere som fællesrum. Bebyggelsen lægger desuden lokaler til en række fællesfaciliteter, så fællesskabet bliver en integreret del af dagligdagen. Al parkering er desuden placeret i en etage under terrassehusene, så områdets udearealer er friholdt for biler.