Farstrup


Billeder fra elforsyningen. Transformertårn i Farstrup. Opført af fabrikant Thomas B. Thrige i 1923, overtaget af Odense Kommunale Elforsyning i 1944, nedrevet 1986

Intro

Farstrup er nævnt første gang 1421 i formen Farstorp. Forleddet er mandsnavnet Fathir. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.