Farre Vandmølle


Farre Vandmølle omk. 1910


Stuehuset på Farre Vandmøller 1913. Brevkort fra Møller Chr. Jørgensen til Chr. Utoft Hansen, Ringive


Frederik Gjeding født på Idum præstegård i 1820. Møller på Farre Vandmølle 1858 - 1877

Intro

Farre Vandmølle matr. nr. 1a Farre, Sillesthovedvej, Give. En gammel vandmøllen, dog ikke den ældste, ved Omme Å i Farre. Nedlagt som mølle 1923. Længere oppe ad åen lå Gammel Mølle indtil 1848.

Matr. nr. 1a Farre.
Møllen brændte i 1792. møller Anker Borch genopbyggede møllen med tre længer på henholdsvis 14, 13 og 9 fag, ved brandtaksationen i dec. 1793 blev den takseret til 2000 Rd.
Bork lånte 22. juli 1992, 2000 Rdl. hos madan Feveile i Vejle, med pant i møllen og kaution fra faderen pastor, Borch i Ringive.
Året efter kunne Borch ikke indfri det opsagte lån, hans anmodning om usættelse blev afvist.
Møllen kom på auktion 1 dec. 1794, hvor det højeste bud var 2000 Rdl. Borch begærede ny auktion, der blev afholdt 22. dec, højeste bud på 2165 Rdl. kom fra forvalter Claus Niemann på Hastrup. Borch forlangte ny auktiom, der blev afholdt 29. dec. her måtte Niemann lægge 6 Rdl. på for at få auktionsskøde på møllen.
Derefter blev husdyr og indboet solgt for 135 Rdl. Anker Borch fik allernådigst lov til af fejre nytår på møllen.

Senere ejere var Jens Jacobsen er var født i 1773 i Timring. Han havde haft en gård i Arnborg.
Næste ejer var stedsønnen Hans Christian Pedersen født i Arnborg. Han solgte møllen i 1845 og flyttede til Kibæk.

I 1848 overtog Jacob Peder Rahbech gården, han var født i 1812, søn af pastor Mathias Rahbech, Thyregod.
Han havde indtil 1839 haft en gård i Fjederholt i Rind sogn, men kom fra Hastrup Mølle som han havde solgt i 1845, men tilbagekøbte den på auktion i 1851.
Året efter solgte han begge møller.
Der var stor husholdning på møllen, udover mange børn var der ansat, huslærer, husjomfru, 2 piger en møllersvend og tre medhjælpere.
18.11.1852 skøde fra J.P. Rahbech til møller, M.E. Jantsen, læst 19.11.1852 (20.293).
16.07.1858 skøde til Frederik Gjeding, læst 23.07.1858 (22-567) han var født på Idum Præstegård, hvor faderen var præst, før han kom til Farre havde han været forpagter derhjemme på præstegården og propritær på Trøstrup i Timring. Måske ikke med held for det var hustruen Juliane Eyndhoven der fik skøde på møllen. Eller måske fordi det var hende der havde bragt penge med til ægteskabet. Efter at have solgt møllen flyttede familien til Holmen, Vejle, hvor han var nævnt som portør.
16.06.1877 skøde til Anders Skjærhoved Andersen, læst 13.07.1877 (30-474).
11.11.1913 skøde til Frederik Laursen med andel i moseskift i Farre fællesmose ”Hundtofte”, læst 05.12.1913 (63-166).
22.12.1918 skøde til Jens Larsen, læst 10.01.191 (74-250)
27.12.1920 skøde til gaardejerne: Chr. Gaarde Christensen, P. Borch Christiansen, Jens Laursen Brunbjerg og Mads Madsen, læst 30.12.1920 (80-4144)
16.06.1921 skøde til Søren Peder Johnsen, læst 23.06.1921 (80-477)
09.12.1921 skøde til Peder Hansen, læst 23.06.1922 (82-201) 23.08.1922 skøde fra Peder Hansen til Peder J. Brøgger, læst 24.08.1922 (83-3107)
03.05.1944 skøde til Svend Aage Pedersen.
04.07.1945 offentlig skifte.
05.10.1945 tvangsauktion, læst 18.10.1945.
20.08.1946 auktionsskøde til Axel Pedersen.
22.12.1947 skøde til Niels Skov Madsen og Arne Skov Madsen i lige sameje.
09.08.1952 skøde fra Arne Skov Madsen på sin part til Niels Skov Madsen, som eneejer.
Brøgger nedlagde mølleriet i 1923. Derfor ikke omtalt i bogen "Danske Møller" 1934

Kilde: Give Lokalhistoriske Arkiv.


"Danske Møller 1934" af H. Loft.
Give Lokalhistorisk Arkiv.
Auktionsprotokol for Nørvang-Tørrild Herred B70 - 449
Folketællinger
Kirkebøger