Fangekolonien "Bukkehuset"


Intro

Fangekolonien "Bukkehus" husede i begyndelsen af århundredet udstationerede fanger fra Horsens Tugthus, der tilplantede heden. Voldgraven, der omgav lejren, kan stadig ses.

''Bukkehus Fangekoloni''''I 1894 købte Hedeselskabet den gamle hedegård ”Letagergård” i Dejbjerg. Til gården hørte der ca. 700 tdr. land - hovedsagelig hede. Her skulle der skabes en plantage, og det blev i stor udstrækning gjort ved hjælp af straffefanger fra Horsens Tugthus.'' Plantningsarbejdet var ideelt som straffearbejde. Det foregik på steder, som lå ret isolerede, og var et arbejdsfelt, hvor man kunne udnytte fangernes arbejdskraft og samtidig skaffe ”sund og samfundsnyttig beskæftigelse” til de mange straffede personer. De udvalgte fanger skulle ved flid og god opførsel have gjort sig fortjent dertil. Udelukkede var skørhoveder, vagabonder, voldsomme personer og fanger som gik ud og ind af fængslet. Fangerne ankom til Bukkehus første gang i sommeren 1903. Det første de blev sat til var at bygge en høj vold omkring lejren - rester af denne ses endnu. I Bukkehus var der 18-20 fanger og 3 betjente.

''Publiceret''