Fane fra Otterup afholdsforening


Fane fra afholdsforeningen Hvide Kors, 1893. Fanen er nu på Møntergården i Odense.


Fane fra afholdsforeningen Hvide Kors, 1893. Fanen er nu på Møntergården i Odense.

Intro

På fanen for afholdsforeningen ”Hvide Kors” er korset centralt placeret i den gode sags tjeneste. Korset viser foreningens tilhørsforhold til den kristne tro.

På gudernes bud
Tro og ritualer har siden oldtiden formet livet på Fyn. Med håbet om gudernes velvilje har fynboerne sendt gravgaver af sted til de dødes rige, bygget kirker og smykket sig med både thorshamre og kors.
I korsets tegn
Budskaber er centralt i det religiøse univers, og de skal være så enkle som muligt for at nå så mange som muligt. Derfor er symboler et vigtigt redskab, fordi de er lette at afkode. Korset er det stærkeste symbol i den kristne verden. Det minder den kristne beskuer om, at Gud er god, og at Gud er over alt. Men korset ses også i mange andre sammenhænge – blandt andet på dannebrog, medaljer og ordenstegn.

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.