Fanø Sparekasse


Fanø Sparekasse


I Sparekassens sokkel to plader med angivelse af stormflodshøjder i 1909 og 1981

Intro

Fanø Spare- og Laanekasse er øens ældste pengeinstitut, og begyndte sin virksomhed den 12. april 1869.

Fanø Sparekasse begyndte i det små, men snart fik Fanø-boerne tillid til det nye pengeinstitut, der var under ledelse af kendte og ansete mænd.

Da skibsfarten i årene efter sparekassens start gav stort udbytte til øen, flød guldet ind i Fanø Sparekasse. ”Børnesygdommene” blev hurtigt overstået og Sparekassen gik støt fremad.

Regnskabet sluttede den 31. december 1869 med et samlet indskud fra sparerne på 10.811 Rdl, 2 Mark, 7 Skl., og et samlet udlån på 8.395 Rdl. I 1874 var der et samlet indskud på 414.000 kr., og et reservefond på 4.100 kr. indskuddene er vokset til 2.600.000 kr. og reservefonden er på 455.000 kr.

Sparekassen førte i begyndelsen en lidt omskiftelig tilværelse, men i 1904 flyttede den ind i den da nye bygning på Tinghustorvet.

Kilde:www.Mitfanoe.dk


I soklen på Fanø Sparekasses bygning er der indmuret plader med Stormflodens højder i både i 1909 og 1981.