Fanø Museum


Museumshaven med vippebrønd.

Intro

Huset blev bygget i ca. 1801 og i de efterfølgende år har huset været beboet uafbrudt af samme familie, senest boede kaptajn H .P. Thomsen her med sin familie indtil 1939, hvor familien solgte huset til brug for museet.

Bygningen er et beskedent Fanø hus. Huset ligger i øst-vestlig retning, hvilket er typisk for Fanø, idet huset således ligger med gavlene som en art beskyttelse for den fremherskende vestlige vind.

Huset er tækket med strå, i haven findes en brønd og mod vest ligger laden og loen, der blev anvendt som opbevaringssted for hø, halm og tørv. Der er lavt til loftet, som i de fleste mindre Fanø huse.

Kilde:www.Mitfanoe.dk


Huset blev solgt af familien Thomsen i 1939 og blev i løbet af året, samt i 1940-41 indrettet til museum.

Museet rummer mange spændende ting både fra dagliglivet på Fanø i gamle dage, men også mange ting, som sømændene tog med sig hjem fra de fjerne verdenshave. Museet er et besøg værd.