Fanø Kunstmuseum


Kromanns hus.


Kromanns hus og fabrik


Kromanns fabrik mod nordvest


Kromanns fabrik mod vest. Den nuværende indgang til museet er på samme sted.

Intro

Fanø Kunstmuseum har i dag til huse i Kromanns Fabrik der var et af datidens største virksomheder med farvefabrik, bageri, trykkeri og el-værk.

”Kromann-huset”. Den store grå bygning har rummet én af Sønderhos største virksomheder, aktieselskabet S. M. Kromanns Fabrikker. Her har gennem tiderne været beskøjtbageri, mølleri, trykkeri, farvefabrik og senest elværk. Forfatteren til Fanøs Historie, N. M. Kromann fødtes her i 1870.
Sonnich Madsen Kromann etablerede sig som købmand i 1864. Han var født den 8. oktober 1844 som søn af skipper på toldkrydseren Mads N. Kromann og Abelone Hansdatter. Kromann fik en særlig kundekreds i de talrige "skælbåde", der i sommermånederne kom fra egnen omkring Varde Å og opsamlede blåmuslinger på sandbankerne omkring Sønderho.
Til skibsbyggeriet leverede han maling, tjære, tovværk, søm og lignende og selvfølgelig proviant både til nybygningerne, men også til de skibe der havde overvintret i Sønderho og skulle til søs om foråret. Herudover provianterede han Fanø-skibe, hvor som helst de befandt sig i Danmark. Han havde i den forbindelse et samarbejde med en grosserer i Århus og én i København. Foruden denne handel drev han en betydelig forsendelsesforretning og fik kunder over hele landet, også på Færøerne og Island. Han havde en tid filialer i Kolding og Varde.
I begyndelsen af 1870erne anlagde Kromannn et bageri, der udvidedes til fremstilling af skibsbrød (skonrogger) og skibskiks. Til forretningen hørte også et ølbryggeri og et osteri. I 1893 begyndte han fabrikation af sæbe. Denne virksomhed overtog sønnen, N. M. Kromann i 1895 og flyttede produktionen til Esbjerg.

Kilde:www.mitfanoe.dk


En samling Fanø-malerier blev gennem en årrække skaffet til veje af Ruth Heinemann og åbnedes for publikum i 1969. Dette arbejde blev bl.a. støttet af tidligere statsminister Viggo Kampmann og tidligere formand for Folketinget samt tidligere borgmester i Esbjerg, Henning Rasmussen.

I en del år havde man ikke et fast udstillingssted til samlingen, men samlingen blev ved med at vokse.
Endelig i juli 1992 åbnede Fanø Kunstmuseum i Kromanns Hus i Sønderho, en tidligere fabrik og købmandsgård.

I dag rummer den faste samling langt over 1.100 værker, og der er planer om at bygge til museet.