Falstria

Intro

Restaurant Falstria. Byggeriet af Storstrømsbroen tiltrak mange besøgende, og lokale handelstalenter åbnede kaffeudsalg. En kaffebod, en hel pavillon, blev flyttet op til Gåbensevej, og siden udbygget i funkisstil til restaurant.

„Falstria“, Orehoved Langgade 49.

Bygningen er en funkisejendom i to etager, der i dag er fredet. I 1938 åbnede restaurenten Falstria. Med den spirende bilisme, blev restaurenten et naturligt stop på rejser mellem landsdelene samt mellem Danmark og Tyskland. Frem til åbningen af Farøbroen i 1985 var "Falstria-krydset" en hyppigt nævnt lokalitet i radioens trafikmeldinger.

Siden blev restaurenten også et meget besøgt dansested, kendt under navnet Katten - eller Den grønne Kat, da daværende ejer introducerede det nye navn: The green Cat. Det engelske slog ikke rigtig an, men Katten blev hængende.

I dag er Falstria nyrestaureret og genåbnet som restaurent og selskabslokaler.
Meget af det originale interiør er bevaret.


Artikel [https://folketidende.dk/Lokal-nyt/Velbesoegt-aabning-af-Falstria-madhus/artikel/465457 https://folketidende.dk/Lokal-nyt/Velbesoegt-aabning-af-Falstria-madhus/artikel/465457]