Falsled Andelsmejeri


Postkort fra Falsled Mejeri

Intro

Falsled Andelsmejeri blev startet i 1888 og var med sine 20 andelshavere et af landets mindste. I 1930 blev der påbegyndt en produktproduktion af rygeost – muligvis den første fynske rygeost i kommerciel. Faldsled Andelsmejerblev nedlagt i 1948.

Grundlagt i 1888
Da Falsled Andelsmejeri blev grundlagt i 1888, var det med sine 20 andelshavere et af landets mindste, og de tilsluttede leverandører var tillige relativt små. Alt i alt var der en beskeden mælkemængde til rådighed til produktion. I 1912 blev der behandlet 1.572.015 pund sødmælk, hvoraf 1/3 var såkaldt "købemælk" fra Steensgaard Gods.

Andelshaverne
Alle leverandørerne boede tæt på mejeriet, og alle kom hver morgen selv kørende eller trillende med deres mælk. Mælken fra de to gårde på Illumø blev dog sejlet ind til Falsled. Illumgårdene var blandt de største leverandører, da folholdende derude var velegnede til kvægdrift. Ikke mindst græsning på Horsehoved og Vigø.

Ejerkredsen var lille, men man havde derved en tæt kontakt til hinanden. Dagens begivenheder blev ofte drøftet på mejeriet, og det blev da også påstået "At i Falsled Mejeri afholdtes der 365 generalforsamlinger om året".

De fleste leverandører boede tæt på mejeriet og kunne "næsten" råbes op derfra. Men det var dog kun næsten, så en besyrer fik monteret en dampfløjte, som kunne høres over hele byen. Hvis en leverandør var for længe om at komme med mælken, kunne mejeribestyeren lade fløjten lyde - og så vidste alle at der var en der sad for længe over morgenkaffen derhjemme.

Ofte ny mejeribestyrer
Da mejeriet var så lille skiftede det ofte bestyrer. I perioden 1910 til 1948 blev det til elleve forskellige mejeribestyerere. Efter en periode på det lille mejeri lokkede en god og ofte livslang stilling på et større mejeri. Men på trods af de mange skift lå Falsled Mejeri højt ved de landsmejeriudstillinger.
Bestyeren havde kun een medhjælp, en første års lærling også kaldet en undermejerist. De to skulle klare de mange daglige gøremål, såsom indvejning af mælk, fyring i dampkedel, passe de mange maskiner og apparater, samt passe detailsalget.

Det første rygeost
Osteproduktionen blev på et tidspunkt opgivet og en driftig bestyrer begyndte første i 1930- erne at lave rygeost. Det blev en stor salgssucces for mejeriet. Hidtil var den fynske rygeost udelukkende kendt som en hjememlavet specialitet, og nu kunne man pludselig købe den færdiglavet. Måske har det været de første kommercielt fremstillede fynske rygeost - i hvert fald i det fynske.

De sidste år
I 1938 gennemgik mejeriet en større modernisering. Der blev omstillet fra damp til elkraft. Der blev installeret apparater til langtidspasteurisering og aftapning af konsummælkeprodukter på flaske. Samme år kunne mejeriet fejle 50 års jubilæum. Det skete blandt andet med en fest på kroen for andelshaverne med fruer.
På trods af nye maskiner gik det ikke for mejeriet og produktionen blev indstillet i 1948. Mælken fra de tilbageblevne leverandører blev solgt til Faaborg Herregaardsmejeri.

Kilde: Falsled Andelsmejeri. Peder Jeppesen . Stavn. 1999.