Falk Gøyes Gård (Møntergården)


Falk Gøyes Gård set fra Overgade.


Falk Gøyes Gård set fra Møntestræde.


Vinduerne langs siden af Falk Gøyes Gård.


Facaden på Overgade 50, Falk Gøyes Gård, omkring 1893.


Facaden på Overgade 50, Falk Gøyes Gård, som den så ud omkring 1925.


Tryk fra Danmarks Illustrerede Almanak for 1857. Her ses den gamle gadedør på forsiden.


Adelsmanden Falk Gøye, som opførte bygningen i 1646. Maleri fra 1647 af Johan Thim. Maleriet hænger i dag i Møntergårdens bibliotek i Overgade 48.

Intro

Denne fredede renæssancebygning er opført i 1646 som bybolig for adelsmanden Falk Gøye. Den blev før i tiden kaldt Møntergården og er en del af museet Møntergårdens karré. Den huser i dag udstillingen "Byens Liv".

''Bybolig for adelige'' Grundens historie kan spores helt tilbage til 1420 ca., hvor der lå et møntværksted. Sandsynligvis pga. dette møntværksted har navnet "Møntergården" hængt ved i de efterfølgende århundrede. Forhuset og sidehuset blev begge opført i 1646 som bybolig for adelsmanden Falk Henriksen Gøye og hans kone Karen Bille. Falk Gøye ejede godserne Hvidkile og Nakkebølle på Sydfyn. Derudover var han lensmand på Børglum Kloster og hofmester på Sorø Akademi. Bygningen fungerede som bybolig for forskellige landadelige slægt frem til midten af 1700-tallet, hvor gården blev omdannet til købmandsgård med krambod og lager. ''Bygningen mister sit renæssancepræg'' Fra omkring 1860 blev der indrettet to butikker i forhusets stueetage og nogle forskellige værksteder i sidehuset. I 1897 blev facaden på forhuset bygget kraftigt om, og der blev indsat to store butiksvinduer. På dette tidspunkt var facaden pudset over og malet hvid. ''Falk Gøyes Gård genopstår'' Da Odense Kommune købte bygningerne i 1938 for at lave museum, gik arbejdet i gang med at reparere på forhuset, så det kom til at se ud, som det gjorde dengang, det blev bygget. Bag de mange lag maling på træværk og puds fandt man en mørkerød farve, og den tidligere hvidkalkede gård blev derfor malet rød. Der blev købt en masse 125 år gammelt egetræ, som blev brugt til projektet, der varede indtil 1941, hvor museet åbnede sin udstilling i bygningerne. ''Andre bygninger på grunden'' Der har på grunden også ligget andre bygninger, som nu er revet ned. Der hvor Nyborgladen står i dag, lå der et tværhus, der var bygget sammen med et lille sidehus der lå, der hvor Ejler Rønnows Gård ligger i dag; altså for enden af gårdens sidehus. Kilde: [https://montergarden.dk/om-moentergaarden/ https://montergarden.dk/om-moentergaarden/]

''Saddelmager Böye'' Fra 1854-1895 havde saddelmager Böye liv og virksomhed her. Han havde et af butikslokalerne i forhuset. Det andet butikslokale var i 1880-82 lejet ud til en træskomand, i 1890 til en viktualiehandler og i 1895 til en barber. ''Købmand Johannes B. Lange'' I 1895 solgte Böye bygningen til købmanden Johannes B. Lange. Han havde butik i stueetagen i forhuset, hvor han solgte bygningsartikler, støbegods og kolonialvarer. ''Tømremester Steffensen'' Bygningerne blev solgt i 1929 til tømrermester Steffensen, der i forvejen havde værksted i sidehuset. Fra året efter og indtil der blev etableret museum i bygningerne, var forhusets butikslokaler lejet ud dels til Exportslagteriet, der havde kødudsalg dér, og dels til farver O. Kahle. I de nu nedrevne tværhuse og i sidehuset har der mest ligget værksteder til tømrere og snedkere. Dog kan specielt nævnes ”Odense Trælastforretning A/S” der i 1920 havde lejet lokaler dér, og ”Afholdssamfundet” der havde mødelokaler i et tværhus i 1935.

''Fra middelalderbygning til museum'' Falk Gøyes Gård ligger på hjørnet af Overgade og Møntestræde. Strædets historie kan dateres tilbage til senmiddelalderen, hvor der ved enden af det lå et møntværksted, som gav navnet Møntestræde. Bygningerne blev købt af Odense Kommune i 1938, og åbnede endeligt som museum i 1941. Siden har der i de store røde bygninger været forskellige udstillinger bl.a. "Byens liv".

''Publiceret''