Faldsled Skole


Faldsled Skole 1919.

Intro

Faldsled Skole er den tredje skole i byen og blev indviet i 1907. I 1960 flytede eleverne til Svanninge Centralskole.

Faldsled Skole Assensvej 497, Faldsled, 5642 Millinge 1907 - 1972
Faldsled Skole fra 1907 er den tredje i byen og bygningen er den nuværende Assensvej 497. Beboerne havde ønsket en ny skole og dette ønske var blevet efterkommer af sognerådet i Svanninge og den nye skole blev indviet i 1907.

Lærere på dette tidspunkt var Frederik Villads Bach fra Vissenbjerg, som var uddannet 1888. Han underviste fra 15. januar 1901 til 31. januar 1924. Han blev efterfulgt af lærer Oluf Marius Clement fra Vejlby, som var KFUM – seminarist. Han var lærer i Faldsled fra 1. marts 1934 til 1959. Blandt lærerinderne ved Faldsled Skole var i mange år Frøken Clara Pedersen, (uddannet i København 1906) som både Berner Jeppesen (født 1903) og hans søn Hans Marius Jeppesen (født 1936) havde. Clara Pedersen døde i 1943.
Omkring 1960 var det lærerinde Astrid Pedersen og den sidste lærerinde var Fru. Gurid Møller Andersen, som efter nedlæggelsen fortsatte på Haastrup Skole.
Faldsled Skole blev brugt til undervisning indtil 1. august 1972 og er nu indrettet til fælles kulturhus for beboerne i Faldsled. Kilde: Ernst Jørgensen.


Ernst Jørgensen, beretter om sin skoletid: April 1945 begyndte min skole gang i Faldsled Skole, som var en typisk landsby skole med en skolelærer - en lærerinde, som det hed dengang. Hvem husker ikke sin første skoledag fulgt i skole af mor eller far? Det var nok for det meste vores mor der fulgte os den første dag.10 håbefulde elever mødte til deres første store skridt ud i verden. Byen var ikke støre end vi kendte hinanden alle sammen. Det første år i skolen var der en stor gennemgang af lærerinder. Jeg mener at der var 6-8 forskellige, så vi kan ikke sige vi fik ensidig undervisning det første år. Skolelæreren Oluf Clement havde vi i alle årene. Clement var lærer i 25 år i Faldsled Skole og han boede i sidefløjen til skolen sammen med sin familie. En ting jeg husker fra den første tid var krigens afslutning. Det står tydelig for mig at vi alle var samlet inde gymnastik salen, hvor lærer Clement fortalte, at nu var krigen forbi. Vi sang forskellige sange, fadervor blev bedt, hvorefter vi fik fri. Overalt hvor vi kom, var der en euforisk stemning over at krigen var slut. Der var 18 timers ren undervisning i hver klasse. Om sommeren var der for drenge 2 timer gymnastik om ugen. Det var om morgen fra 7 til 7,45. For at pigerne skulle nå det samme timetal havde de håndgerning. Der var selvfølgelighed andet end almindelig skolegang. Jeg husker den første fællesudflugt fra skolen, som gik til Svanninge Bakker. Alle der havde heste lagde køretøjer til. Med 10 -12 køretøjer godt læsset, drog vi i bakkerne. For os elever var det en stor oplevelse. Vi var hvert år på skoleudflugt. Det år jeg gik i fjerde klasse, stod der København på programmet. Det var en 3-eller 4 dags tur, hvor alt blev besøgt; museer, tivoli og Amalienborg. Det særlige spændende ved den tur, var at vi boede på Fregatten Jylland der på det tidspunkt var lejrskib. Det var spændende, men meget varmt at sove på de lukkede dæk. Bagefter har vi morsomt sagt, at vi har været kadetter på Fregatten Jylland. Lærer Clement kunne efter de forskellige omstændigheder blive nød til at give en eftersidning, en såkaldt ”sveder”. Det foregik efter skoletid. Den bestod gerne i en time for sig selv i klassen med nogle opgaver. Der er nogle stykker af os, der prøve det flere gange. Jeg tror aldrig det overgik pigerne. Men fru Clement var god ved os. Vi fik lidt kage eller andet alt efter årstiden. Hun kunne få os på nedsat tid eller helt fritaget. Det kunne tænkes at lærer Clement havde en finger med i spillet.