Faldsled


Luftfoto. Landsbyen Faldsled


Falsled Kro. Billedet tilhører Erling Lykke


Faldsled Kro. Billedet tilhører Svanninge Folkemindesamling.


Assensvej 540 i Faldsled. Billedet tilhører Svanninge Folkemindesamling.

Intro

Faldsled er nævnt første gang 1472 i formen Faldslett. Forleddet er navneordet fald, der betyder indhegning, fold. Efterleddet er ’-led’ i betydningen markled.