Fahl Kro
Intro

FahI kro er opført 1859. Det var færdslen i høbjergningstiden ud til det nydannede land Værnengene og Tipperne, der gav anledning til oprettelse af en kro på dette sted. Stedet brændte i 2013 og stod genopbygget i 2015

Bønderne i Vestjylland havde brug for vinterhø til dyrene. Retten til at bjærge hø på Tipperne og Værnengene fik man ved de årlige Tipper-auktioner, hvor folk kom fra nær og fjern. Auktionerne var en folkefest, og mange havde både brug for mad og tag over hovedet. Derfor blev Fahl Kro bygget i 1856. Kroen levede ellers en stille tilværelse. Efter høst blev kvæget bragt ud til engene for at afgræsse området, og når man hentede kvæget hjem igen passerede alle Fahl Kro, så kroen blomstrede op igen. Om efteråret kom jægerne for at gå på jagt på Tipperne og Værnengene. Det siges, at jægere, der ikke havde held med jagten kunne skyde en af kroens høns for en krone... Om vinteren når de oversvømmede enge frøs til is, løb folk fra Skjern og Tarm på skøjter, og tog ind på kroen for at få varmen.

''Publiceret''